Bezpečnost potravin

Projekt Zdravá výživa pro zdravé srdce

Vydáno: 27. 5. 2004
Autor:

Projekt Zdravá výživa pro zdravé srdce je projekt označování potravin vhodných pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění. Každý výrobek zařazený do projektu bude označený logem "Výživa pro srdce", který spotřebitelům usnadní vyhledání potravin prospěšných z hlediska zdravé výživy.

Slovensko je čtvrtou zemí, ve které je realizován projekt „Zdravá výživa pro zdravé srdce realizuje“ – po Kanadě, Austrálii a Maďarsku. Hlavními partnery projektu jsou Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo školství a Ministerstvo průmyslu Slovenské republiky a Institut kardiovaskulárních onemocnění při Universitě v Ottawě. Od r. 2003 funkci sekretariátu projektu vykonává Výzkumný ústav potravinářský v Bratislavě. Institucí odpovědnou za zavedení a uplatňování „atestačního systému pro potraviny s příznivým účinkem na srdce“ je pověřen Úřad veřejného zdravotnictví SR se sídlem v Bratislavě.
Jednoduché a lehce rozpoznatelné logo projektu zjednodušuje výběr vhodných potravin. Výrobky s logem projektu na obalech, splňují specifická výživová kritéria, která se liší podle jednotlivých kategorií potravin. Např. kritéria pro chléb zohledňují obsah tuku, vlákniny a soli, u mléčných výrobků pak obsah tuku, soli a cholesterolu.
Účast potravinářských firem na projektu je dobrovolná. Součástí schvalovacího řízení je podání přihlášky, posouzení výrobků, udělení povolení používat logo a provádění kontrol označených výrobků, s cílem ověřit, zda výrobky odpovídají kritériím projektu.
Více informací o projektu včetně vyžadovaných kritérií, požadavků pro udělení atestace a seznamu schválených výrobků je k dispozici na domovských stránkách projektu http://www.vyzivapresrdce.sk/index.html