Bezpečnost potravin

Projekt “Perspektivní nanotechnologie”

Vydáno: 20. 7. 2007
Autor: pospisilova

Je zaměřený na komerční využití nanotechnologie a její bezpečnost pro člověka a životní prostředí.

Perspektivní nanotechnologie (Emerging Nanotechnologies) je projekt Woodrow Wilson International Center for Scholars a Pew Charitable Trusts, který byl spuštěn v roce 2005. Uvedený projekt byl vytvořen proto, aby se s dalším vývojem v oblasti nanotechnologií minimalizovala možná rizika, aby angažovanost veřejnosti a spotřebitelů byla stále vysoká a aby došlo na realizaci potenciálních výhod těchto nových technologií. Záměrem projektu je tedy napomoci podnikatelské sféře, vládám a veřejnosti odhadovat a usměrňovat možné důsledky nanotechnologie pro člověka a životní prostředí.
Projekt se zaměřuje na:
– analyzování systému dohledu pro nanotechnologii,
– určování toho, jaký výzkum v souvislosti s nanotechnologiemi je zapotřebí z hlediska životního prostředí, zdraví a rizika pro bezpečnost,
– zjišťování toho, jak veřejnost vnímá a využívá spotřebitelské produkty vyrobené na bázi nanotechnologie.
V rámci projektu byla vydána řada zpráv, např.:
– Hranice nanotechnologie: Vize budoucnosti nanotechnologie (viz příloha 1);
– Zelená nanotechnologie: Je to snadnější, než si myslíte (viz příloha 2);
–EPA and nanotechnologie: Přehled různých prostředků dohledu nad nanotechnologií (viz příloha 3).
 
Příloha 1: NanoFrontiers: Visions for the Future of Nanotechnology, březen 2007 (pdf, 1,96 MB, 51 stran)
Příloha 2: Green Nanotechnology: It’s Easier Than You Think, duben 2007 (pdf, 1,66 MB, 36 stran)
Příloha 3: EPA and Nanotechnology: Oversight for the 21st Century, květen 2007 (pdf, 751 kB, 76 stran)
 
Pozn.:
Zelená nanotechnologie je přístup ke snižování rizika v perspektivních a důležitých oblastech průmyslu. Zahrnuje tří cíle, které se doplňují:
a) zdokonalování vývoje čistých technologií, které využívají nanotechnologie,
b) minimalizování potenciálního rizika při životní prostředí a zdraví člověka v souvislosti s výrobou a používáním produktů nanotechnologie,
c) podporování náhrady existujících výrobků novými nanoprodukty, které jsou během svého životního cyklu příznivější pro životní prostředí.