Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Projekt EuroCigua do kategorie

Aktuality KM EFSA > Aktuality KM EFSA

Projekt EuroCigua

Vydáno: 7.4.2017
Tisk článku
Autor: KM EFSA
Charakterizace rizik spojených s otravami ciguatoxinemCiguatera je pravděpodobně nejčastější otrava, ke které dochází po konzumaci potravin mořského původu. Tyto otravy se vyskytují v tropických a subtropických oblastech Pacifiku a Indického oceánu a v tropickém Karibském moři. Exportem ryb do ostatních oblastí světa se však ciguatera může vyskytovat daleko od tropických oceánů, a může se tak stát vážným zdravotním problémem na světě.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) uzavřel v roce 2016 rámcovou dohodu o partnerství se Španělskem, zastupujícím skupinu 13 organizací z šesti zemí EU, v rámci které bude finančně podporovat realizaci projektu „Charakterizace rizik spojených s otravou ciguatera v Evropě“ (EuroCigua). Předpokládaná délka projektu je 4 roky. Hlavními cíli jsou zmapovat výskyt otrav ciguatera v Evropě a provést jejich epidemiologickou charakteristiku, zhodnotit přítomnost ciguatoxinu v potravinách a životním prostředí v Evropě a vyvinout a validovat metody pro detekci, kvantifikaci a prokazování přítomnosti materiálu kontaminovaného ciguatoxinem.

Více otravách ciguatoxinem a projektu EuroCigua naleznete v přiloženém letáku (EN).

V rámci komunikační kampaně spojené s řešením projektu byly nyní spuštěny nové internetové stránky „EuroCigua“. Jejich účelem je informovat odbornou veřejnost, spotřebitele a ostatní zainteresované o otravách ciguatoxinem a pokroku při řešení projektu.

Projekt „Charakterizace rizik spojených s otravou ciguatera v Evropě“ představuje dobrý příklad vědecké spolupráce a sdílení vědeckých informací mezi odborníky. Vědecká excelence, inovace a spolupráce jsou klíčovými hodnotami EFSA, které se odráží v tomto projektu.


Zdroj: AECOSAN: Risk characterisation of ciguatera food poisoning in Europe

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021