Bezpečnost potravin

Program pomoci EU pro čtyři české kraje postižené záplavami zahájen

Vydáno: 27. 9. 2002
Autor:

podmínky a termín pro podání žádosti o poskytnutí prostředků z programu Phare, celková částka uvolněná pro čtyři české kraje, finanční limity jednotlivých projektů

Evropská unie vyzvala 20. září 2002 prostřednictvím Delegace Evropské komise v České republice kraje Jihočeský, Ústecký, Středočeský a Plzeňský, aby předložily projekty na odstranění následků povodní s žádostí o pomoc Evropské unie. Představitelé těchto čtyř krajů musí předložit návrhy projektů na opravy a rekonstrukce zařízení poškozených povodní nejpozději do 18. října 2002 do 16:00 hodin. Prostředky EU by měly pomoci s rekonstrukcemi menších dopravních infrastruktur poničených povodněmi, jako jsou místní silnice, mosty a zařízení přispívající k ochraně životního prostředí jako jsou čistírny odpadních vod, kanalizace, ale také zdroje pitné vody či rozvody plynu a elektřiny. Hodnota jednoho grantu se může pohybovat v rozmezí od asi 1,5 do asi 9 mil. CZK (50 000–300 000 EUR a může být plně hrazena z programu Phare. Celkový rozpočet tohoto Programu na odstranění následků povodní je přibližně 330 mil. CZK (10,5 mil. EUR). Peníze budou poskytnuty z fondů Phare. Žádosti mají být doručeny příslušným pobočkám Centra pro regionální rozvoj ČR, tzv. Regionálním výkonným jednotkám (Regional Executive Units of the Centre for Regional Development).Musí obsahovat určení příjemce pomoci, odhad nákladů a popis prací. Formuláře žádostí a podrobnější informace o programu a o kontaktech je možné získat na internetové adrese www.crr.cz.
http://www.evropska-unie/cz/article.asp?id=1580 (Jav)