Bezpečnost potravin

Program EU chce upřednostnit postižené firmy

Vydáno: 29. 8. 2002
Autor:

podpory; dotace; podniky; Sapard; povodně; ČR

Zemědělci a potravináři, kteří utrpěli škody při povodních, by se mohli přednostně dostat k finanční podpoře z EU v rámci programu Sapard. Přičemž poškození podnikatelé by měli mít přednost. K dispozici v Sapardu je nyní více peněz než dává následující přehled, protože zbývají nevyčerpané peníze z loňska. Přijímání žádostí končí 6. listopadu 2002. Usiluje se rovněž o zjednodušení administrativy, protože uspěje-li některý podnikatel s projektem letos na podzim, dostane smlouvu o poskytnutí dotace, kterou bude moci podepsat až na jaře příštího roku.
Roční příděl peněz v programu Sapard pro kandidátské země v milionech EUR:
Bulharsko 53,1
Estonsko 12,3
Slovinsko 6,4
Litva 30,3
Lotyšsko 22,2
ČR 22,4
Slovensko 18,3
Maďarsko 38,8
Polsko 172
Rumunsko 153,6
Zdroj: MZe ČR

HN, 2002, č. 166, s.20 (Mik)