Bezpečnost potravin

Profily nejvýznamnějších českých firem

Vydáno: 9. 8. 2006
Autor:

Základní informace o více než 80 nejvýznamnějších českých výrobních a dovozních podnicích potravinářského a drogistického zboží, jejichž podklady byly vyhodnoceny firmou Sapiens.

Profily nejvýznamnějších českých firem
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 50141 ; Vydáno : 9.8. 2006 – Zdroj: Agronavigátor ; Autor : Ing. Irena Suková
Základní informace o více než 80 nejvýznamnějších českých výrobních a dovozních podnicích potravinářského a drogistického zboží, jejichž podklady byly vyhodnoceny firmou Sapiens.
V příloze časopisu Moderní obchod je uvedena základní informace o více než 80 nejvýznamnějších českých výrobních a dovozních podnicích potravinářského a drogistického zboží. Firmy, které se zúčastnily dotazníkového marketingového šetření, byly vyhodnoceny poradenskou firmou Sapiens. Získaná data byla doplňována údaji z archivu Moderního obchodu, výročních zpráv firem a podobných zdrojů.
Profily firem jsou řazeny abecedně. Pokud zástupci podnikatelské skupiny vystupují na trhu samostatně, jsou uváděni samostatně.
Uvádí se sortimentní skupina, vlastník firmy, ředitel, počet pracovníků, rok vzniku, obrat v letech 2002 a 2005, kontakt, webová stránka, příp. různé další podrobnosti.