Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Produkty z domácí zabíjačky nelze rozhodně veřejně prodávat do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality

Produkty z domácí zabíjačky nelze rozhodně veřejně prodávat

Vydáno: 20.10.2022
Tisk článku
Autor: SVS
Tisková zpráva SVS

Ačkoliv se to podle aktuálního počasí možná nezdá, zima se blíží. S tímto ročním obdobím je v českých zemích spojen tradičně zvyk domácích porážek čili zabíjaček. Pro ně platí výjimka ze zákona a takto poražená zvířata nemusí projít veterinární prohlídkou. Maso z takto poraženého prasete je však určeno pouze pro omezený okruh spotřebitelů (domácnost chovatele a osoby blízké). Rozhodně není možné maso z doma poražených zvířat veřejně nabízet a prodávat. Přesto se v rámci svého dozoru inspektoři Státní veterinární správy (SVS) čas od času setkají s případy, kdy prodejce porušuje zákon, jako například aktuálně na farmářském trhu v Brně.

Jeden z tamních prodejců zde nabízel k prodeji zabíjačkovou polévku oblíbenou pod slangovým názvem „prdelačka“. Surovina k její výrobě pocházela právě z domácí zabíjačky. Veterinární inspektoři nabízenou polévku na místě znehodnotili a zakázali ji stánkaři dále prodávat. Zároveň mu bude uložena pokuta v řádu jednotek tisíc korun (kromě prodeje produktu z domácí porážky navíc výroba této potraviny probíhala bez povinné registrace výrobny u krajské veterinární správy). Zákon jasně stanovuje povinnost porazit jatečná zvířata na jatkách, pokud jsou maso a orgány dále uváděny na trh. Jatka jsou schválená zařízení, která jsou pod veterinárním dozorem. 

Výjimku tvoří právě pouze domácí porážky (zabíjačky). Maso a orgány prasat poražených v hospodářství chovatele, jsou však určeny pouze pro spotřebu úzkého okruhu spotřebitelů definovaného zákonem (osoby blízké).

Právě z důvodu takto úzkého a legislativou omezeného okruhu spotřebitelů, kdy chovatel v podstatě bere případná rizika spojená s podáním potraviny své rodině ‚na sebe‘, je možné konzumovat maso a orgány prasete, které nebylo veterinárně prohlédnuto,“ uvedl ředitel odboru veterinární hygieny a ochrany veřejného zdraví SVS Jan Váňa.

Česká legislativa dlouhodobě (desítky let) nepovoluje ani nic takového, jako je „veřejná zabíjačka“. S ohledem na zvíře, které má být poraženo šetrně a v souladu se zákonem na ochranu zvířat proti týrání, by nemělo jít o žádné „divadlo“.  Veřejnou akci (např. pod názvem zabíjačkové hody, či jiným podobným názvem) lze uspořádat, ale pouze za té podmínky, že se prase nechá porazit ve schváleném zařízení (jatkách), kde je veterinárně prohlédnuto a rozbouráno. Lidem je možno následně zabíjačkové pochoutky nabídnout a je jedno, zda zdarma či za úplatu, v rámci veřejného stravování či stánku. Samozřejmě za předpokladu, že jsou splněna veškerá, zejména hygienická pravidla.

 

Petr Vorlíček
tiskový mluvčí SVS 


Zdroj: SVS

Znehodnocená potravina

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021