Bezpečnost potravin

Prodloužení doby použitelnosti kapřího masa

Vydáno: 26. 2. 2009
Autor:

Vliv vakuového balení na mikrobiální kontaminaci kapra obecného (Cyprinus carpio L.).

Čerstvé ryby, vzhledem k jejich složení, patří mezi velice rychle kazící se potraviny, přičemž kvalita rybího masa klesá po usmrcení v důsledku chemických reakcí a mikrobiálního kažení. Svalovina čerstvě ulovených zdravých ryb je zpravidla sterilní, ale povrch těla, žábry a zažívací trakt obsahují značné množství mikroorganizmů. Při vyvrhování ryb mohou tyto bakterie ze žáber, ale především ze střev, svalovinu kontaminovat. Kontrola mikrobiálního růstu a aktivity, která je limitující pro uchovatelnost balených, ale i nebalených čerstvých rybích výrobků, je klíčem k prodloužení jejich úchovy a skladovatelnosti. Mezitím mnohé tradiční metody, které jsou využívané k prodloužení trvanlivosti potravin, patří i použití různých druhů balení v kombinaci s chladírenskými nebo mrazírenskými teplotami. Vakuové balení patří ke komerčně často využívaným typům balení. Tato technika zahrnuje umístění výrobků do obalu s nízkou propustností pro kyslík, odstranění vzduchu z balení a využití hermetického uzavření.
Plynná atmosféra vakuového balení se po dobu skladování mění v důsledku 10-20 procentního nárůstu množství oxidu uhličitého, který je vyprodukovaný mikrobiální aktivitou. Vytvořený CO2 může částečně inhibovat růst nežádoucích mikroorganizmů.
Během provedené studie byl posuzován vliv vakuového balené na základní mikrobiologické parametry kapra obecného (Cyprinus carpio L.) po dobu skladování při teplotě +4 °C ± 0,5 °C.
Údržnost, stejně jako délka skladování ryb, je ovlivňovaná vícerými vnitřními faktory (například druh a složení ryb) ale i vnějšími faktory (manipulací s rybami po vylovení, typem použitého balení, teplotou skladování). Použití balení za vakua v kombinaci s použitím chladírenských teplot může být jednoduchou metodou vedoucí k prodloužení úchovy ryb, přičemž oproti balení prostému je možné dobu skladování prodloužit i o 4-5 dní. Důležitou úlohu přitom sehrává počáteční mikrobiální kontaminace ryb a zejména teplota, při které jsou ryby skladované. Doba skladování byla zvolena na pět dní za teploty +4 °C ± 0,5 °C, čímž se skladovatelnost prodloužila o 1-2 dni proti balení prostému.
Výsledky sledování byly zahrnuty do výzkumného záměru „Veterinární aspekty bezpečnosti a kvality potravin“.
 
 

maso, 2008, 19 , č. 6, s. 28-30 ISSN 1210-4082