Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Prodejce doplňků stravy BEAUTY LINE s.r.o. klamal spotřebitele. Potravinářská inspekce uložila pokuty za téměř 14 milionů korun a společnosti bylo zrušeno živnostenské oprávnění do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality

Prodejce doplňků stravy BEAUTY LINE s.r.o. klamal spotřebitele. Potravinářská inspekce uložila pokuty za téměř 14 milionů korun a společnosti bylo zrušeno živnostenské oprávnění

Vydáno: 22.7.2021
Tisk článku
Autor: SZPI
Tisková zpráva SZPI

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) obdržela řádově desítky podnětů od spotřebitelů na postup společnosti BEAUTY LINE s.r.o. Ta se zabývá zejména prodejem doplňků stravy na dálku – prostřednictvím dopisů – zejména formou spotřebitelských soutěží o ceny a peněžité výhry.

Inspektoři SZPI kontrolované osobě opakovaně prokázali užití nekalých obchodních praktik a neplnění uložené součinnosti. Za uvedené skutky SZPI společnosti BEAUTY LINE s.r.o. pravomocně uložila v šesti správních řízeních pokuty v celkové výši 13 945 000,- korun.

SZPI zároveň podala podnět místně příslušné Městské části Praha 12, Úřadu městské části – odboru živnostenskému, ke zrušení živnostenského oprávnění právnické osoby BEAUTY LINE s.r.o., a to za opakované závažné porušení zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Živnostenský odbor aktuálně rozhodl o sankčním zrušení živnostenského oprávnění uvedené právnické osoby. Společnost, resp. její statutární orgán nemůže stejnou živnost vykonávat po dobu tří let.

Porušení předmětného zákonného ustanovení se kontrolovaná osoba dopustila mj. tím, že vytvářela klamný dojem ohledně nabízení výrobků bezplatně, přestože ve skutečnosti museli spotřebitelé za objednané výrobky – doplňky stravy – zaplatit. Dále kontrolovaná osoba vytvářela klamný dojem, že spotřebitelé vyhrají peněžitou cenu, pokud si objednají zboží k bezplatnému testování. Ve skutečnosti museli spotřebitelé vynaložit finanční prostředky, protože obdržení ceny bylo podmíněno odběrem zboží z katalogu kontrolované osoby a zaplacením částky za přepravu a balení. Dále se kontrolovaná osoba dopustila užití nekalých obchodních praktik tím, že nabízela zboží prostřednictvím soutěže o ceny v řádu až milionů korun, aniž by tyto ceny byly uděleny.

SZPI kontrolované osobě prokázala i používání zakázaných tzv. léčebných tvrzení při nabízení doplňků stravy v rozporu s požadavky nařízení (EU) č. 1169/2011. Doplňky stravy jsou klasifikovány jako potravina a nemohou jim být přisuzovány léčebné účinky.

Závažnost porušení právních předpisů SZPI spatřuje zejména v tom, že kontrolovaná osoba dlouhodobě narušovala ekonomické chování spotřebitelů, když je oslovovala dopisy, ve kterých je informovala, že jsou jedinečnými výherci cen až miliónových hodnot, přičemž obdržení výhry bylo podmíněno finančním výdajem v řádu stovek korun. Po zaplacení částky však spotřebitelé výhru neobdrželi a následně podali podnět SZPI.


Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633  

Zdroj: SZPI 
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021