Bezpečnost potravin

Problematika aditiv řešená v EFSA

Vydáno: 29. 9. 2004
Autor:

Nové náměty pro panel odborníků na aditiva při EFSA byly projednány na schůzce v Bruselu 13. 9. 2004. Jedná se o používání Leuconostoc carnesum, kyseliny citronové, rostlinných gum s rezidui formaldehydu, kyseliny chlorovodíkové a zeolitů.

Pracovní skupina má posoudit riziko z kyseliny citronové v cukrovinkách a nápojích, riziko z Leuconostoc carnesum v masných výrobcích, siřičitanů v hroznech, kyseliny chlorovodíkové v tvrdých sýrech, formaldehydu v guarové gumě a přírodních zeolitů při výrobě solené šunky.
Mikrobiální kultura Leuconostoc carnesum 4010 se aplikuje na povrch masných výrobků za účelem omezení růstu Listeria monocytogenes. Je otázkou, zda toto má být regulováno na úrovni EU. Podle názoru Komise je rozhodující, zda je tento způsob ošetření v EU dostatečně rozšířen, takže nevyžaduje zvláštní schválení, (ale musí být v souladu s obecnými požadavky na bezpečnost), nebo zda se jedná o výjimečnou aplikaci, a v tom  případě by to vyžadovalo rozhodnutí podle nařízení o potravinách nového typu.
Německé instituce přičítají zvýšené poškození zubní skloviny u dětí vysokému příjmu kyseliny citronové z okyselených cukrovinek jako jsou lízátka, limonád a ledového čaje. Německo navrhuje provedení řady nových vědeckých průzkumů a vyjádření WHO. Především jsou kritizovány gumovité snacky v nápojích známé jako „Alien Slug“, žvýkačka s kyselým středem označovaná jako Centre Shock, sladké nápoje balené ve formě dezodoračních tyčinek s označením „Brain Licker“, které se vyznačují vysokou kyselostí. Příkladem je výrobek (v překladu „Mega-kyselé ďábelské kuličky“), který obsahuje náplň tvořenou z 97% kyselinou citronovou. Německá federální vláda žádá Komisi, aby posoudila možnost stanovení limitů pro používání kyseliny citronové jako přídatné látky k technickým účelům do nápojů a cukrovinek, nebo aby vyžadovala varovné označování výrobků s vysokým obsahem kyseliny citronové v tom smyslu, že „vysoká množství mohou škodit zubům“.
Francouzské úřady se zaměřily na odhalení reziduí formaldehydu v guarové gumě, vzhledem k tomu, že při zpracování se k guarovým semenům přidává formol a vodík. Byla zjištěna hladina formolu až 1150 ppm, a přitom podle směrnice 95/2 není povolené množství formaldehydu stanoveno. Stejný problém se týká i dalších aditiv – karobové moučky a karagenanu.
Nizozemské úřady vznášejí dotaz, zda se na kyselinu chlorovodíkovou používanou v solné lázni při výrobě sýrů holandského typu s tvrdou kůrou (jako čedar či eidam) může nahlížet jako na pomocnou látku (to je názor Holanďanů).
Portugalský dotaz se týká aplikace směsi přírodních zeolitů (nacházejících se v horninách vulkanického původu a údajně obsahujících křemičitany hlinité) na povrch šunek určených k uzení. Důvodem je ochrana před kladením vajíček hmyzem. Zeolity se aplikují během nasolování a zcela se odstraní ještě před konečným omytím šunek. Je požadováno vyjádření, zda se v tomto případě jedná o technickou pomocnou látku, přídatnou látku nebo nějaký jiný typ složky.
EU Food Law, 2004, č. 179, s. 5-6