Bezpečnost potravin

Problém salmonel

Vydáno: 23. 4. 2009
Autor:

Pro úspěšnost zásahu proti salmonelám je nutné nejprve zmapovat zamoření chovu a analyzovat kritické body, které se hlavní měrou podílejí na zavlečení a rozšíření této infekce v chovu.

Aby bylo možné zemědělským podnikům, které se potýkají s výskytem salmonel smysluplně poradit, je nutné znát nejvýznamnější faktory, které se podílejí na zavlečení infekce do podniků a na jejím následném rozšíření v početních stavech prasat.
 
Odborníci z Ústavu chovu hospodářských zvířat v německém Kielu odebrali ve 32 zemědělských podnicích krevní vzorky téměř 2000 prasatům. 14 procent vzorků bylo pozitivních, celkem bylo postiženo výskytem salmonel 84 procent podniků.
 
Analýzy různých faktorů chovu a managementu prokázaly, že hygienické aspekty, jako jsou např. ochranné oděvy pro cizí osoby, vyšší podíl roštů nebo čištění krmného potrubí významně přispívaly k redukci počtu salmonel. Naproti tomu šance na výskyt pozitivního nálezu se zvyšovala v závislosti na blízkosti dalších chovů prasat a dávkách antibiotik.  
 
Samonellen: Was macht Probleme?
SUS, 2009, č. 2, s. 51