Bezpečnost potravin

Příručka správné hygienické praxe pro zásilkovou službu potravin

Vydáno: 21. 2. 2007
Autor: pospisilova

Publikace je věnována problematice prodeje „rychle se kazících potravin“, objednávaných telefonicky nebo přes internet a dodávaných do domu prostřednictvím zásilkové služby, z hlediska dodržování zákonných hygienických zásad.

První z řady příruček správné hygienické praxe v potravinářském průmyslu a příbuzných oborech sestavila společnost Mail Order Fine Foods Association (MOFFA) a pod názvem Food Industry Guide to Good Hygiene Practice: Mail Order Food ji v knižní podobě vydává nakladatelství Stationery Office (TSO) Publikace (56 str., ISBN 10 011243097X, formát A4, ISBN 139780112430971, cena 10,00 L), která byla oficiálně schválena britským Úřadem pro bezpečnost potravin (FSA) je věnována speciálně problematice prodeje „rychle se kazících potravin“, objednávaných telefonicky nebo přes internet a dodávaných do domu prostřednictvím zásilkové služby. Předkládá doporučované metody, které umožní zabezpečit hygienické zásady požadované v Nařízení Komise (ES) č.852/2004. „Rychle se kazící potraviny“ jsou v tomto kontextu definovány jako takové, u nichž je zákonem z důvodu bezpečnosti potravin požadováno uchovávání v chlazeném/zmrazeném stavu a při event. přebalení označení datem spotřeby. Témata jednotlivých kapitol zahrnují
* Požadavky na řízení a kontrolu teploty u potravin objednávaných a dodávaných rozvážkovou službou
* Aplikace systému managementu bezpečnosti potravin založeného na principech HACCP
* Školení, instruktáž, dozor, kontrola
Více informací na adrese  nebo zde