Bezpečnost potravin

Příručka pro import potravin do EU

Vydáno: 22. 1. 2006
Autor:

Návod Evropské komise, GŘ pro zdraví a ochranu spotřebitele v otázkách souvisejících s importem potravin (živočišného/neživočišného původu, složených potravin) do EU. Definice pojmů, speciální podmínky importů.

Evropská komise, GŘ pro zdraví a ochranu spotřebitele (DG Sanco) vydalo příručku, která se zabývá klíčovými otázkami souvisejícími s požadavky na import výrobků do EU a novými předpisy týkajícími se hygieny potravin a oficiálních kontrol potravin (viz příloha).

Uvedený dokument je určen především kompetentním autoritám a subjektům zabývajícím se obchodem s potravinami v členských státech EU i v třetích zemích. Cílem tohoto dokumentu je poskytnout návod v určitých klíčových otázkách týkajících se implementace nových hygienických požadavků na import potravin a v souvisejících záležitostech.

Uvedený dokument se bude nadále upravovat a aktualizovat a to na základě zkušeností a informací, které poskytnou členské státy, kompetentní orgány, obchodní subjekty ve třetích zemích, importéři potravin a Komise – FVO (Food and Veterinary Office).

 

Obsah příručky:

1. Úvod

2. Všeobecné poznámky

3. Často kladené otázky

4. Pojmy “potravina”, “potravina živočišného původu”, “potravina neživočišného původu” a “složené výrobky”

5. Základní požadavky zákona o potravinách

6. Importy potravin neživočišného původu

7. Importy potravin živočišného původu

8. Importy složených výrobků

 

Příloha:

I. Definice potraviny

II. Produkty živočišného původu

III. Neúplný seznam složených výrobků

IV. Rozhodnutí Komise ukládající speciální podmínky importů potravin neživočišného původu

 

Příloha : Příručka DG Sanco: import potravin [pdf ; 317791 bytů]