Bezpečnost potravin

Příručka o nutričním značení pro spotřebitele

Vydáno: 12. 12. 2004
Autor:

Americká asociace výrobců potravin vypracovala rádce pro spotřebitele k usnadnění orientace v nutričních informacích uváděných na výrobku a efektivnímu využití těchto údajů k vytvoření a dodržování vyváženého životního stylu.

Americká asociace výrobců potravin (NFPA) vypracovala příručku/rádce pro spotřebitele, která jim má napomoci snáze se orientovat v nutričních informacích uváděných na výrobku a ukázat jim, jak efektivně používat tyto údaje k vytvoření a dodržování vyvážené stravy a zdravého životního stylu. Projekt NFPA je přístupný on-line pod názvem „Značení potravin a ty: Využití značení potravin pro zdravý život“. Spotřebitelského rádce je možno nalézt na adrese, kliknutím na kolonku „Consumers“. Při vytváření informačního rádce vycházela NFPA ze zásady, že spotřebitelé si musí uvědomit, že k získání zdravé tělesné hmotnosti a know how pro správný výběr potravin a sestavení vyvážené stravy je zapotřebí jak přiměřená tělesná aktivita, tak konzumace odpovídajících potravin ve vhodném složení. Čtení údajů na etiketách potravinářských výrobků hraje důležitou úlohu při výběru vhodné potraviny a usnadňuje spotřebiteli vytvořit si správný styl stravování a udržení zdravé tělesné hmotnosti. Spotřebitelský rádce vysvětluje jednotlivé položky uváděné na etiketách výrobku, včetně velikosti porce, energetického obsahu, sacharidů, proteinu, potravní vlákniny, tuku, cholesterolu, vitaminů, minerálních látek a dalších. Definuje rovněž termíny nutriční obsah a zdravotní tvrzení, které jsou uváděny na některých výrobcích. V další části jsou rozebírány otázky týkající se důležitosti jednotlivých živin, jejich doporučovaného denního příjmu aj. Pro snadnou orientaci v nutričních informacích jsou připojeny názorné grafy, tabulky a obrázky. 
Zdroje
American Cancer Society
American Diabetes Association
American Dietetic Association
American Heart Association
Dietary Guidelines for Americans
Exchange Lists for Menu Planning
Food and Drug Administration, Center for Food Safety and Applied NutritionS
Food Guide Pyramid
U.S. Department of Agriculture, Meat and Poultry Hotline
Milling&Baking News, 83, 2004, č. 34, s. 36