Bezpečnost potravin

Přírodní toxiny a jedy

Vydáno: 24. 9. 2004
Autor:

Přírodní toxiny a jedy / Vratislav Hrdina Radomír Hrdina, Luděk Jahodář, Zdeněk Martinec, Vladimír Měrka -1. vyd. Praha : Galén, 2004. - 302 s.. ISBN 80-7262-256-0. Publikace je přístupná čtenářům pod signaturou C 38195

Základním posláním publikace, která vznikla spojeným úsilím pořadatelů – prof. MUDr. Vratislava Hrdiny, CSc., a doc. MUDr. Radomíra Hrdiny, CSc. – spolu s dalšími autory, prof. RNDr. Luďkem Jahodářem, CSc., RNDr. Zdeňkem Martincem, CSc., a doc. RNDr. PhMr. Vladimírem Měrkou, CSc., za přispění dvou recenzentů, profesora RNDr. Jiřího Patočky, DrSc., a profesora RNDr. Václava Suchého, DrSc., je přiblížit složitou problematiku přírodních toxinů a jedů bakteriálního, rostlinného a živočišného původu odborné veřejnosti. Ačkoliv jsou jedy a toxiny mnohých rostlin a živočichů známy již od dob dávno minulých, objem informací o nich se stále zvyšuje. Publikace tak přináší současný pohled na problematiku toxinů a jedů biologického původu a aktuální přehled informací o nich. Kniha je rozdělena do dvou oddílů – části obecné a speciální:

A. Obecná část

  • 1. Úvod 
  • 2. Toxikokinetika 

B. Speciální část

  • 3. Charakteristika a organotropní vlastnosti jedů a toxinů
  • 4. Rostlinné jedy a toxiny
  • 5. Houbové toxiny a jedy
  • 6. Toxiny sinic a řas
  • 7. Bakteriální toxiny
  • 8. Intoxikace způsobené suchozemskými a mořskými živočichy 
  • 9. Zásady léčby akutních intoxikací způsobených přírodními toxiny

Důležité adresy a telefonní čísla poskytující odbornou pomoc při intoxikacích
Informace o farmaceutických přípravcích
Redakční poznámka
Seznam zkratek a symbolů
Zkratky
Rejstřík

Více informací o publikaci včetně recenzí je k dispozici zde.     .