Bezpečnost potravin

Přípravy normy ISO na zavádění a certifikaci HACCP

Vydáno: 20. 8. 2002
Autor:

připravovaná norma ISO 22 000, povinnosti, základní dokumentace, vytváření integrovaného systému jakosti ISO 9001 + HACCP

Jako pomůcka pro zavádění systémů řízení jakosti potravin byla zatím zpracována technickou skupinou ISO/TC 34 norma ISO 15161 – Průvodce aplikace ISO 9001: 2000 v potravinářském a nápojářském průmyslu, která byla vydána v r. 2001. Tato norma je zaměřena na požadavky související s potřebami zákazníků a s plněním jejich očekávání. Tato norma je návodem pro zavedení normy ISO 9001 v potravinářství, ale nepokrývá specielní zaměření, jakým je systém řízení bezpečnosti.
V současné době se pracuje na nové normě ISO 22 000 (v první fázi příprav měla označení ISO 20543), která má specifikovat požadavky na vytvoření systému řízení bezpečnosti potravin, které jsou již v některých státech zpracovány do formy národní normy (Dánsko, Nizozemí, Austrálie). Připravovaná norma klade důraz na dodržování principů HACCP, má určit povinnosti společností a minimální rozsah dokumentace. Za nedílnou součást systému HACCP jsou považovány sanitační postupy (SSOP) a správná provozní praxe (GMP). Tato nová norma by měla pomoci při vytváření integrovaných systémů jakosti splňujících jak normu ISO 9001, tak i požadavky na systém HACCP.
K základním dokumentům použitým jako podklad jsou: norma Codex Alimentarius (1997), nizozemská norma (1998), dánská norma (1998), australská norma, dokumenty FAO (ISBN 92-5-103497-4, 1995) a další.
Předpokládá se, že norma bude na úrovni FDIS zpracována v květnu 2004.
Potravinářský zpravodaj, 2002, č. 6, s. 3