Bezpečnost potravin

Připravované legislativní varování před lékořicí

Vydáno: 13. 12. 2003
Autor:

Komisi EU byl předložen návrh na zvýrazněné označování obsažené lékořice používané především v cukrovinkách a nealkoholických a alkoholických nápojích. Při použití vyšších koncentrací by se mělo uvést varování kvůli možnosti hypertenze.

Vzhledem k tomu, že nadměrná konzumace lékořice (resp. kyseliny glycirrhetinové a její amonné soli) může vést k hypertenzi, předložil Stálý výbor pro potravinové řetězce a zdraví zvířat Komisi EU návrh předpisu vyžadující zpřísněné označování. Podle již dřívějšího vyjádření Vědeckého výboru pro potraviny (SCF) může vést denní příjem překračující 100 mg kyseliny glycyrrhetinové k hypertenzi.
Podle předloženého návrhu by se pro výrobky obsahující lékořici v množství od 100 mg/kg nebo 10 mg/l muselo použít označení „obsahuje lékořici“, a sice bezprostředně za seznamem složek, a to i v případě, že je lékořice již v seznamu složek uvedena. Na cukrovinkách obsahujících lékořici v množství od 4 g/kg bude muset být uvedeno varování „obsahuje lékořici – v případě vysokého tlaku se vyhněte nadměrné konzumaci“. Totéž varování má být uváděno na nápojích obsahujících lékořici v množství od 50 mg/l a od 300 mg/l v nápojích obsahujících více než 1,2 obj. % alkoholu.
EU Food Law, 2003, č. 143, s. 5