Bezpečnost potravin

Příprava nutriční politiky v Evropě

Vydáno: 18. 4. 2004
Autor:

Byl předložen první návrh na zřízení Komise pro nutriční politiku v Evropě. Součástí činnosti má být nejen nutriční poradenství, ale koordinované zapojení řady sektorů.

 Šéf DG SANCO R. Madelin oznámil, že byl vypracován návrh na zřízení Komise pro nutriční politiku v Evropě. Komise má začít svou činnost v listopadu 2004. Součástí činnosti bude nutriční poradenství a bude zpracována všestranná strategie.
Diskuse na konferenci v Dublinu např. ukázala, nesnadnost řešení problému obezity. Samotná legislativa na řešení stačit nemůže. Je nutná široce pojatá strategie (neomezující se jen na výživu, ale i životní styl aj.), do níž se koordinovaně zapojí více sektorů i obyvatelstvo. Zásadní je, aby byl vyčleněn aktivní styčný důstojník.

Úkoly, které je třeba ve výživě řešit jsou obrovské, Komise EU již předložila řadu projektů v rámci „Programu na podporu zdraví“ a „Programu monitorizace zdravotního stavu“. Program na podporu zdraví je rámcem i prostředkem, jak v oblasti výživy postoupit kupředu.

Prvním krokem ke zdravější stravě je poskytnutí dostatečných informací spotřebitelům. Za tím účelem mj. Komise již přijala návrh na používání nutričních a zdravotních tvrzení a další návrh by měl být přijat v létě 2004.

EU Food Law, 2004, č. 160, (18. 3. 2004), s. 5-6