Bezpečnost potravin

Přímý přenos bluetongue?

Vydáno: 14. 11. 2008
Autor:

Severoirská studie upozornila na možnost přenosu viru bluetongue z matky na plod nebo prostřednictvím placenty z jedné krávy na druhou.

Dosud platilo jako axiom, že je pro přenos katarální horečky ovcí nezbytně nutný vektor – tiplíci (Culicoides). Jedna studie ze severního Irska nyní upozornila na skutečnost, že by pravděpodobně mohl být možný i přímý přenos z jedné krávy na druhou.
 
Do jednoho zemědělského podniku bylo v lednu 2008 importováno dvacet březích jalovic z Nizozemí. Zvířata byla před nákupem a ještě 11 dní po příjezdu do podniku negativně testována na infekci vyvolanou virem bluetongue. Test na protilátky proti viru BT byl u osmi zvířat pozitivní. Několik dní po importu jalovic z Nizozemí byla do podniku přikoupena ještě další zvířata ze Skotska. Tyto krávy byly týden po nákupu testovány na BTV resp. protilátky proti viru s negativním výsledkem.
 
Dvě jalovice podle ELISA testu BTV pozitivní na začátku února přivedly celkem na svět tři telata. U jednoho telete byl týden po narození izolován BT virus. To znamená, že k infikování telete muselo dojít v děloze matky. Ve stejném porodním boxu porodila negativně testovaná jalovice (porodní box nebyl mezitím vyčištěn a byly zde ponechány i plodové lůžko a obaly). Tři dny po porodu byl i u této původně negativně testované jalovice nalezen virus BT. Tento nález ukazoval na rané stádium infekce, která se mohla přenést orálně kontaktem s placentou nebo plodovou vodou.
 
Blauzunge direkt übertragbar?
DLG-Mitteilungen, 2008, č. 10, s. 8