Bezpečnost potravin

Příliš vysoký příjem železa může zvyšovat riziko srdečních onemocnění

Vydáno: 31. 1. 2003
Autor:

Výrazně vyšší příjem železa než udávají doporučované hodnoty může zvyšovat riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění.

V moderní industrializované společnosti se spíše než počet lidí s deficitem železa stále více zvyšuje procento populace s nadměrným příjmem železa. Přitom přemíra železa je podle výzkumné zprávy uveřejněné v posledním čísle časopisu American Journal of Clinical Nutrition, považována za možný zdroj zvýšeného rizika kardiovaskulárních chorob (CVD).
Byly zkoumány zdravotní údaje žen v reprodukčním věku, získané v rámci třetího šetření stavu zdraví a výživy americké populace (NHANES III), včetně vztahu mezi rasou,  příjmem železa a rizikovými faktory CVD. Sledovaný soubor  zahrnoval 1178 bílých amerických žen, 1093 Afroameričanek a 1075 Mexičanek ve věku od 20 do 49 let, které byly dále rozděleny na skupiny s nízkou, střední a vysokou hladinou železa, zjišťovanou podle koncentrace ferritinu v séru, považovanou za měřítko zásob železa v těle. Ve všech rasových skupinách se většina indikátorů rizika CVD zvyšovala s hodnotou ferritinu v séru. Kupř. koncentrace triacylglycerolů a celkového cholesterolu byla vyšší a koncentrace HDL-cholesterolu nižší u osob s nejvyšší hodnotou sérového ferritinu. Mexické Američanky měly výrazně vyšší koncentraci triacylglycerolů a glukózy a nižší koncentraci HDL-cholesterolu než bílé Američanky a Afroameričanky, přestože jejich hladina zásobního železa byla nižší než u  ostatních dvou rasových skupin. Další výzkumy by se měly zaměřit na rasové rozdílnosti ve vztahu k přemíře železa, resp. deficitu železa jako rizikovému faktoru CVD.
American Journal of Clinical Nutrition, 76, 2002, s. 125–1260