Bezpečnost potravin

Příliš mnoho vitaminu A zvyšuje riziko fraktury kyčelního kloubu

Vydáno: 14. 11. 2002
Autor:

Neúměrné množství vitaminu A, dodávané tělu především vitaminovými doplňky  může zvyšovat zejména u postmenopauzálních žen riziko zlomenin kyčelního kloubu. Je třeba přehodnotit zdroje vitaminu A a preferovat hlavně vyváženou, přírodní stravu.

Starší ženy, které konzumují příliš mnoho vitaminu A formou potravy nebo vitaminových suplementů se mohou vystavovat zvýšenému riziku fraktury kyčlí. K těmto závěrům dospěli na základě provedeného výzkumu pracovníci lékařské fakulty univerzity v Bostonu. V rámci studie probíhající téměř dvacet let, které se zúčastnilo více než 72 000 žen ve věku od 34 do 77 let, byla zjištěna u postmenopauzálních žen určitá spojitost příjmu retinolu (vit. A) a fraktur kyčelního kloubu. Mezi příjmem ß-karotenu (provitamin A) a rizikem fraktur kyčle žádný významný vztah zjištěn nebyl. Přestože je vitamin A nezbytný pro dobré vidění, růst, reprodukci a zdravý imunitní systém, jeho přílišné množství inhibuje tvorbu nové kostní hmoty a zvyšuje riziko fraktur. Na základě těchto zjištění autoři doporučují přehodnotit hladiny retinolu v potravinách fortifikovaných vitaminem A a potravních doplňcích. Doporučovaná denní dávka vitaminu A pro ženy je 700 μg  ze den, přičemž horní limit je 3 000 μg/den. Ženy, které se zúčastnily výzkumu  byly rozděleny do pěti skupin podle výše příjmu vitamin A. V průběhu 18 let byla u žen konzumujících minimálně 3 000 μg vit. A denně pravděpodobnost zlomeniny kyčelního kloubu téměř o 50 % vyšší než u těch, jejichž příjem byl nižší než 1 250 μg vit. A denně. U žen, které braly suplementy vitaminu A byly zlomeniny kyčle o 40 % častější než u těch, které suplementy nebraly, zatímco u žen, které braly multivitaminy byly fraktury kyčle častější o 32 %. Ženy s nasazenou substituční hormonální léčbou (HST) byly do jisté míry před zlomeninami v důsledku přemíry vitaminu A chráněny. Výsledky výzkumu poskytují další důkazy toho, že chronický příjem nadbytečného množství vitaminu A může u žen přispívat ke vzniku osteoporotických zlomenin kyčelního kloubu. Proto je nutno přehodnotit množství retinolu ve fortifikovaných potravinách a vitaminových suplementech, protože tyto položky velmi významně přispívají k celkovému příjmu retinolu v USA. Výzkum ukázal, že hlavním zdrojem retinolu  jsou multivitaminy, dále pak fortifikované mléko, játra a cereální přesnídávky. Při zahájení studie užívala multivitaminy asi třetina sledovaných žen, na konci, po 18 letech více než polovina. Výsledky výzkumu opět připomněly, že vitaminy jsou velmi účinné esenciální živiny, které přinášejí prospěch, stejně tak ale mohou velmi rychle způsobit organismu značné problémy. Optimálním zdrojem vitaminů, a to nejenom vitaminu A, jsou potraviny v denním jídelníčku a ne potravní doplňky, často považované za módní záležitost.
The Journal of the American Medical Association, 287, 2002, s. 47–54, 102–103