Bezpečnost potravin

Přijímáme dostatek železa? Negativní účinek čaje a různých výživových faktorů na absorpci železa

Vydáno: 30. 9. 2002
Autor:

obsah železa v těle, nedostatek železa u žen, denní potřeba železa, dietetické zdroje železa, rozdílná absorpce hemového a nehemového železa, faktory podporující a inhibující absorpci železa, vliv čaje na absorpci železa, možnosti zvýšení absorpce železa

V lidském organismu je obsaženo asi 50 mg železa v 1 kg tělesné hmotnosti, tzn. v dospělém organismus se nachází 3 až 4 g železa. Větší část (60 %) tohoto železa je součástí hemoglobinu, barviva v červených krvinkách a myoglobinu (10 %), červeného barviva ve svalovině. Hemoglobin zajišťuje přísun kyslíku do tkání. Železo je také složkou řady tkáňových enzymů, např. cytochromů, které jsou nezbytné pro produkci energie a enzymů zapojených do imunitního systému.Transport železa v organismus je zajišťován prostřednictvím proteinu transferrin. Zásoba železa v těle se vyskytuje ve formě ferritinu a hemosiderinu. Tyto sloučeniny se vyskytují hojně v tkáních, přičemž nejvyšší koncentrace je v játrech, slezině a kostní dřeni. Muži v rozvinutých zemích mají zásoby železa ve formě ferritinu a hemosiderinu ve výši asi 500–1 000 mg. U žen zásoba železa jen stěží dosahuje 500 mg. Přibližně 20–30 % žen v západních průmyslových zemích obvykle nemá žádné zásoby železa. Odhaduje se, že průměrné zásoby železa u žen v těchto zemích jsou asi 150 mg.
Vyčerpání zásob železa v důsledku nedostatečné nebo narušené absorpce železa nebo chronickými ztrátami krve vede k deficitu železa až k anemii z deficitu železa. V obou případech se nedostává kyslíku na buněčné úrovni, což může způsobovat snížení fyzického výkonu. Protože se železo podílí na vývoji mozku, ovlivňuje deficit železa také četné mozkové funkce (např. poruchu paměti, schopnost se učit). Škodlivé účinky deficitu železa u kojenců jsou pravděpodobně nevratné, u starších dětí lze škodlivé účinky napravit. Některé změny ve funkci mozku je možné prostřednictvím léčby normalizovat, jiné, např. schopnost se učit, pravděpodobně již zlepšit nelze.
Uvádí se, že deficit železa je nejčastější výživová porucha na světě. Přibližně 600–700 milionů lidí na světě trpí anemií z deficitu železa. Mnohem více lidí má vyčerpané zásoby železa a jsou ohroženi anemií. Mezi nejvíce ohrožené skupiny patří: kojenci, děti, mladiství, těhotné ženy a ženy v době po porodu.

Ztráty železa a jeho potřeba
Vylučování železa z těla neprobíhá účinně, malé množství se ztrácí hlavně v důsledku úbytku krve a povrchových buněk střeva, močového traktu a pokožky. U mužů představuje toto množství asi 1 mg/den. U žen dochází k dalším ztrátám během menstruace (0,5 mg/den), v těhotenství (2 mg/den) a v období kojení (0,5 mg/den). Denní potřeba železa se tak mění podle pohlaví a věkových kategorií.
Pokud se předpokládá průměrná absorpce železa ve výši 10 %, činí doporučený denní příjem (RDA) železa pro dospělé v USA 15 mg.

V potravinách existují dvě formy železa, jejichž absorpce se liší. Absorpci železa ovlivňuje také řada dietetických faktorů. Pomocí určitých výživových opatření lze zajistit optimální absorpci železa.

CR in Food Science and Nutrition, 40, 2000, č. 5, s. 371–398