Bezpečnost potravin

Příjem vody a zdravotní stav dojnic

Vydáno: 12. 1. 2009
Autor:

Množství vody, které krávy přijmou za den závisí na příjmu sušiny krmiva a může sloužit k diagnostikování choroby.

Příjem krmiva u krav je již dlouhou dobu znám jako dobrý parametr k prognóze různých onemocnění. Definování příjmu krmiva je možné pomocí kvalitních vah nebo na základě odhadu množství nezkonzumovaných zbytků krmiva. Aktuální americký výzkum (Minnesota) prokázal, že příjem vody závisí na příjmu sušiny a stejně tak může posloužit k predikaci nástupu onemocnění. 
 
Celkem u 70 krav bylo sledován individuální příjem krmiva a vody až do 150. dne laktace, zveřejnil britský odborný časopis Journal of Dairy Science. Jak příjem sušiny tak také příjem vody významně poklesl v okoloporodním období. Kromě toho došlo k poklesu příjmu sušiny při výskytu mastitidy, kdežto příjem vody poklesl při výskytu horečnatých onemocnění. U plemenic v říji příjem sušiny krmiva stoupnul. Kromě toho vědci zjistili, že příjem sušiny a vody postupně narůstají během laktace. V závislosti na stoupající vlhkosti stájového vzduchu klesá množství přijatých tekutin. Vzájemná korelace mezi příjmem vody a sušiny krmiva byly testovány jak navzájem tak také v celé skupině krav v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu, jakož i počtu laktací.              
 
Krankheiten an der Wasseraufnahme erkennen
DLG-Mitteilungen, 2008, č. 11, s. 10