Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Při domácí porážce skotu je třeba dodržovat předpisy do kategorie

Veterinární záležitosti > Živočišná výroba - Archiv> Veterinární záležitosti> Živočišná výroba - Archiv
Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality

Při domácí porážce skotu je třeba dodržovat předpisy

Vydáno: 27.4.2012
Tisk článku
Autor: SVS ČR
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 26. 4. 2012.

Zbytky z krávy zahrabal…  a teď aby se bál

Domácí porážka skotu je možná, ovšem za dodržení podmínek daných veterinárním zákonem.

Úmysl uskutečnit domácí porážku skotu starého do 24 měsíců musí chovatel oznámit místně příslušné krajské veterinární správě. A další a podstatná podmínka je, že odpad, tj. střeva, hlava atd., jinak řečí úřední vedlejší živočišné produkty, musí být předány k tzv. neškodnému odstranění do asanačního podniku.

Veterinární inspektoři kontrolují plnění podmínek, které veterinární zákon ukládá těm, kdo doma porážejí skot pro vlastní potřebu. V Pardubickém kraji však zjistili, že jeden chovatel nahlásil porážku až den poté, když ji už provedl, odpady nepředal asanačnímu podniku, ale zahrabal je a část dobytčích útrob dal sežrat masožravcům (psům). A poražený kus navíc ani neodhlásil z centrální evidence. Tak takhle tedy ne!

Chovatel porušil ustanovení veterinárního zákona, zákona o šlechtění a plemenitbě, i Nařízení č. 999/2001 a 1069/2009. Případ řeší Krajská veterinární správa pro Pardubický kraj a dotyčný chovatel bude muset počítat s uložením pokuty a s případnou následnou kontrolou v případě další domácí porážky skotu.

O tomto případu hovoříme proto, že jednak není první, jednak porušení předpisů je vážnější (porušení zákona veterinárního i zákona o šlechtění a plemenitbě). Považujeme tedy za dobré upozornit chovatele, kteří pro vlastní potřebu skot na hospodářství porážejí, aby dbali předpisů.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS: www.svscr.cz.
 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021