Bezpečnost potravin

Přežívají bifidobaktérie v žaludku ?

Vydáno: 21. 11. 2002
Autor:

probiotické baktérie pozitivně ovlivňují trávicí proces

Probiotické baktérie pozitivně ovlivňují trávicí proces. To je však možné pouze za předpokladu, že se jim podaří přežít cestu trávicím traktem člověka. Japonští vědci proto uskutečnili pokus, ve kterém podávali osmi zdravým mužům po tři dny 100 ml kysaných mléčných výrobků, ve kterých byl obsažen kmen Bifidobacterium breve. Od začátku až do konce pokusu bylo klíčovým problémem odebírání, kultivace a poté výzkum bakteriálního kmene B.b. Před konzumací kyselého mléka byla přítomnost B.b. prokázána v nevýznamném množství, po třídenní konzumaci v množství 107 zárodků v 1 g vzorku. I když je výpovědní hodnota  tohoto pokusu z důvodu malého kontrolního vzorku  spíše nejistá, je možno vyvodit, že tento bakteriální kmen může pasáž trávicím traktem přežít.
Schweiz. Milchtzg, 128, 2002, č. 38, s. 9                                            (Ne)