Bezpečnost potravin

Prevence nadváhy a obezity u dětí a mládeže

Vydáno: 30. 8. 2006
Autor:

Je k dispozici studie ILSI Europe o účinnosti různých intervencí a programů aplikovaných u dětí a mládeže.

Prevence nadváhy a obezity u dětí a mládeže
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 50909 ; Vydáno : 30.8. 2006 – Zdroj: Agronavigátor ; Autor : Ing. Alexandra Kvasničková
Je k dispozici studie ILSI Europe o účinnosti různých intervencí a programů aplikovaných u dětí a mládeže.
ILSI (International Life Science Institute) vydal novou publikaci pod názvem “Prevence nadváhy a obezity u dětí a mládeže: posouzení intervencí a programů” (viz příloha). Cílem této publikace je vyhodnocení dosud provedených zákroků v oblasti prevence nadváhy a obezity u dětí a mladistvých a posouzení účinnosti těchto zásahů. Zjistilo se, že 68 % (17 z 25) intervencí bylo “účinných” – vedlo u intervenční skupiny ke statisticky významnému snížení indexu tělesné hmotnosti (BMI) nebo kožních řas. Čtyři intervence byly účinné jak z hlediska BMI, tak i kožních řas. Jedna intervence vedla dokonce ke vzniku podváhy. Většina programů prevence nadváhy/obezity uvedených v tomto přehledu, byla účinná.