Bezpečnost potravin

Prevalence salmonel a jejich rezistence k antibiotikům na jatkách v České republice

Vydáno: 27. 1. 2005
Autor:

Odborníci z výzkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně hodnotili prevalenci salmonel u 816 prasat pocházejících z 15 chovů, která byla poražena od června 2001 do prosince 2002 na 10 jatkách.

Salmonely nebyly izolovány u poražených prasat z osmi chovů na čtyřech jatkách. Prevalence salmonel u prasat pocházejících ze zbývajících sedmi chovů se pohybovala od 2,0 % do 12,0 %. Salmonely byly izolovány nejčastěji ve slepém střevě (2,45 %). Je to statisticky významný rozdíl oproti nálezům v mezenteriálních mízních uzlinách (0,73 %) a stěrech z vepřových půlek (0,12 %). Salmonely nebyly zjištěny ve stěrech z prostředí (n = 197). Celkem 27 izolátů salmonel bylo zařazeno do sedmi sérovarů: S. infantis (n = 8), S. typhimurium (n = 5), S. agona (n = 4), S. kaapstad (n = 4), S. derby (n = 3), S. bredeney (n = 2) a S. london (n = 1). Všech pět  kmenů S. typhimurium DT104 mělo rezistentní fenotyp ACSSuT. U všech pentarezistentních  kmenů byly identifikovány geny rezistence blaPSE-1, floR, aadA2, sul1 a tetG. Jeden kmen S. derby byl rezistentní ke gentamicinu, streptomycinu a sulfonamidům. Ostatní izoláty salmonel  byly citlivé ke všem testovaným antibiotikům.

Výsledky byly publikovány v článku ŠIŠÁK F., HAVLÍČKOVÁ H., KARPÍŠKOVÁ R., RYCHLÍK I. Prevalence salmonel a jejich rezistence k antibiotikům na jatkách v České republice Czech J. Food Sci., (2004) 22 (6) 230-236 (plný text článku je přístupný v angličtině zde)

(mch)