Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Přemnožení škodlivých organismů rostlin a možná řešení byla tématem kulatého stolu, který se konal v rámci agrosalonu Země živitelka 2019 do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality

Přemnožení škodlivých organismů rostlin a možná řešení byla tématem kulatého stolu, který se konal v rámci agrosalonu Země živitelka 2019

Vydáno: 26.8.2019
Tisk článku
Autor: ČAZV
Informace ČAZV, MZe, ÚKZÚZ a ČSR

Odborní pracovníci MZe ČR, ÚKZÚZ, členové odboru rostlinolékařství ČAZV i České společnosti rostlinolékařské spolu se zástupci výzkumné sféry diskutovali, jestli je v české legislativě dostatek nástrojů pro situace, kdy dojde k přemnožení škodlivých organismů rostlin. Kulatý stůl byl svolán již dlouho před mediální „smrští“ spojenou s přemnožením hraboše polního. Přesto i tomuto fenoménu se diskuse nevyhnula.

V závěrečném shrnutí kulatého stolu zaznělo několik doporučení a návrhů:

– stav gradace škůdců je třeba posuzovat dle vědeckých metod, platí to i pro aktuální zhodnocení gradační fáze u hraboše;
– nutnost využívání metod prognózy a signalizace a jejich vědecké zpřesňování;
– zdůrazněn byl význam terénního poradenství  a opětovně zazněl návrh na jeho urychlené etablování;
– nutno vrátit se k diskusi o fondu těžko pojistitelných rizik.

Účastníci kulatého stolu  se shodli na tom, že připraví a předloží soubor konkrétních doporučení, jak kalamitní situace řešit. Ve svém prohlášení se také shodli na podpůrném a souhlasném stanovisku k mimořádným  opatřením, která vyhlásil svým nařízením ÚKZÚZ, tedy ve výjimečných a jasně zdůvodnitelných případech povolit aplikaci rodenticidu Stutox II rozhozem. Stanovisko je založeno na poznatcích, které zohledňují dostatečnou účinnost pro ochranu nově zakládaných porostů ozimů s  akceptovatelnou  mírou rizika pro necílové organizmy, což je zcela v souladu i s předchozí tiskovou zprávou „Kauza hraboš“  uveřejněnou na stránkách ČAZV.

 

Zdroj: ČAZV

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021