Bezpečnost potravin

Přehled výzkumných projektů EU zaměřených na funkční potraviny

Vydáno: 31. 3. 2007
Autor: pospisilova

Je zprostředkován přístup k řadě výzkumných projektů EU zaměřených na potraviny s vyšším fyziologickým účinkem.

EU podporuje prostřednictvím svých rámcových programů výzkum a vývoj v oblasti tzv. funkčních potravin. Níže je uveden přehled vybraných projektů V & V, které jsou buď zcela zaměřené na funkční potraviny nebo se problematice funkčních potravin věnuje určitá část příslušného projektu.
 
Zaměření projektu
Popis projektu
Mládež
Zdravý životní styl v Evropě výživou v dospívání
Projekt: HELENA
Alergie
Alergie z potravin rostlinného původu. Strategie ke snižování jejich výskytu v Evropě
Projekt: SAFE
Alergie
Snižování alergenity zpracovaných potravin (obsahujících živočišné alergeny)
Projekt: REDALL
Antioxidanty
Evropský výzkum zaměřený na funkční účinky dietetických antioxidantů
Projekt: EUROFEDA
Antioxidanty
Zvyšování obsahu antioxidantů pro potravinářské aplikace
Projekt: PROFOOD
Antioxidanty
Zdravotní důsledky přírodních nenutričních antioxidantů (polyfenolů): fyziologická využitelnost a vznik rakoviny tlustého střeva
Projekt: POLYBIND
Hovězí
Zvyšování obsahu prospěšných mastných kyselin u hovězího a zvyšování kvality masa pro spotřebitele
Projekt: Healthy Beef a zde
Kofein
Dietetický kofein, zdraví a kvalita života v Evropě
Rakovina
Funkční potravina proti rakovině tlustého střeva: vývoj skríningové metody založené na genomice a proteomice
Projekt: FFACC
Karotenoidy
Výroba plísňových karotenoidů pro zdravou výživu
Cereální zrna
Vyšetřování bioaktivity ecropských cereálních zrn pro zdokonalenou výživu a zdravotní prospěch
Projekt: HEALTHGRAIN
Sýr
Vytváření povrchových startovacích kultur na míru pro bezpečnou produkci červených roztíratelných sýrů
Projekt: SMEAR
CLA
Konjugovaná linolová kyselina (CLA) ve funkčních potravinách: potenciální prospěch pro Evropany ve středním věku s nadváhou
Projekt: FUNCLA
CLA
Výroba mléčných výrobků obohacených CLA přirozeným způsobem
Projekt: BIOCLA
Tvrzení
Proces posuzování vědecké podpory tvrzením o potravinách
Projekt: PASSCLAIM
Celiakie
Celiakie: porucha indukovaná potravinou. Zkoumání a zaměření se na paptidy lepku stinulujícíT buňky
Celiakie
Kvantifikace toxického lepku v potravinách z hlediska celiakie pomocí chipového systému
Projekt: CD-CHEF
Celiakie
Vyhodnocování výskytu celiakie v jejích genetických komponent v evropské populaci
Jedlé oleje
Nový postup využívající technologie membránového reaktoru ke zlepšení zdravotních aspektů hydrogenovaných jedlých olejů
Projekt: CAMERTOIL
Enzymy
Nové enzymy podporované extrakční technologie pro maximální výtěžnost a zachování funkčnosti bioaktivních složek ve spotřebitelských výrobcích a složkách z vedlejších produktů
Projekt: MAXFUN
Foláty
Foláty: od potravin po funkčnost a optimální zdraví
Flavonoidy
Flavonoidy v ovoci a zelenině: jejich dopad na kvalitu potravin, výživu a zdraví člověka
Projekt: FLAVO
Flavonoidy
Flavonoidy a příbuzné fenolové látky pro zdravý život zajištěné orálním příjmem doporučovaných antioxidantů
Projekt: BIOPOLO
Ovoce
Zvyšování spotřeby ovoce prostřednictvím transdisciplinárního přístupu vedoucího k vysoce kvalitní produkci
Projekt: ISAFRUIT
Česnek
Česnek a zdraví: vývoj česneku vysoké kvality a jeho vliv na biomarkery aterosklerózy a rakoviny u lidí pro prevenci onemocnění
Travicí trakt
Potraviny, fungování trávicího traktu a zdraví člověka
Projekt: PROEUHEALTH
Glukan
Technologie výroby chleba podporujícího zdraví s rozpustnou vlákninou na bázi beta-d-glukanů z ječmene a pšeničného arabinoxylanu
Projekt: SOLFIBREAD
Glukan
Vývoj potravin se zdokonalenými funkčními a vynikajícími zdravotními účinky pomocí beta-glukanů
Projekt: BETA-GLUCAN
Glykosidáza
Řešení problému inhibitorů glykosidázy při výrobě potravin
Projekt: GEMINI
Zrniny
Vyšetřování bioaktivity evropských cereálií pro vyšší výživový a zdravotní prospěch
Projekt: HEALTHGRAIN
Isoflavony
Isoflavony pro snižování rizika koronárního onemocnění srdce u postmenopauzálních žen
Projekt: ISOHEART
Mléčné bakterie
Vyhodnocování bezpečnosti probiotických mléčných bakterií pro lidskou spotřebu
Projekt: PROSAFE
Mléčné bakterie
Fermentace potravin: optimalizované kmeny mléčných bakterií se sníženým potenciálem pro akumulaci biogenních aminů
Lipidy
Úloha lipidů v neurodegeneraci a jejich preventivní potenciál ve stravě
Projekt: LIPIDIET
Lykopen/rajčata
Úloha lykopenu v prevenci kardiovaskulárního onemocnění
Projekt: LYCOCARD
Metabolický syndrom
Strava, genomika a metabolický syndrom: ucelená analýza výživy, agro-potravinářství, sociální a ekonomická analýza
Projekt: LIPGENE
Potraviny nového typu
Strategie kvantitativního posouzení rizika pro potraviny nového typu
Projekt: NOFORISK
Nutraceutika
Zvýšení nutriční hodnotypotravinářských surovin přídavkem, aktivitou a in situ produkcí mikrobiálních nutraceutik
Projekt: Nutra Cells
Nutraceutika
Lokální středomořské potravinářské plodiny: potenciální nová nutraceutika a současná úloha ve středomořské stravě
Nutraceutika
Nutraceutika pro zdravější život: n-3 polynenasycené mastné kyseliny a 5-metyl-tetrahydrofolát
Projekt: NUHEAL
Obezita
Nutrigenomika a problém obezity: mediální horečka, pomoc nebo naděje
Projekt: DIOGENES
Olivový olej
Vliv konzumace olivového oleje na oxidační poškození u evropských populací
Projekt: EUROLIVE
Olivový olej
Spuštění evropské sítě center pro rozšiřování technologie zpracování stolních oliv a výroby olivového oleje v MSP
Projekt: TDC-Olive
Osteoporóza
Prevence osteoporózy nutričními fytoestrogeny
Projekt: PHYTOS
Peptidy
Peptidy z bílkovin mléka snižující vysoký krevní tlak
Projekt: HTMProt
Fytochemikálie
Funkční vlastnosti, bioaktivita a biologická využitelnost fytochemikálií, zvláště anthokyaninů ze zpracovaných potravin
Fytoestrogen
Zlepšování zdraví prostřednictvím dietetických fytoestrogenů: pan-evropská síť pro problémy spotřebitelů a příležitosti pro výrobce
Projekt: PHYTOHEALTH
Fytoestrogen
Úloha dietetických fytoestrogenů v prevenci rakoviny prsu a prostaty
Projekt: PHYTOPREVENT
Prebiotika
Funkční potraviny, střevní mikroflóra a zdravé stárnutí
Projekt: CROWNALIFE
Prebiotika
Synbiotika a prevence rakoviny u lidí
Projekt: SYNCAN
Prebiotika
Funkční posouzení interakcí mezi mikrobiálním osídlením střev člověka a hostitelem
Probiotika a prebiotika
* Zvýšení příjmu probiotik a prebiotik stravou: vliv technologie na životnost, stabilitu a fungování mikroorganismů a na fungování prebiotik
* Návrh probiotických kmenů s požadovanými zdravotními vlastnostmi
* Molekulární analýza a mechanistické objasnění fungování probiotik a prebiotik při inhibici patogenních mikroorganismů
* Probiotika a poruchy trávení
Projekt: PROEUHEALTH
Potraviny mořského původu
Vysoce kvalitní, bezpečné potraviny mořského původu podporující zdraví: jejich produkce podle požadavků spotřebitelů (koncepce od stolu k farmě)
Projekt: SEAFOODplus
Potraviny mořského původu
Zvýšení kvality uzeného lososa pro evropského spotřebitele
Projekt: Eurosalmon
Potraviny mořského původu
Využití a stabilizace vedlejších produktů z treskovitých druhů ryb
Mořské řasy
Antioxidanty mořských řas jakožto přísady nového typu pro lepší zdraví a vyšší kvalitu potravin
Projekt: SEAHEALTH
Škrob
Využití stabilního izotopu k monitorování trávení škrobu a fermentace pro vývoj funkčních potravin
Projekt: EUROSTARCH
Vitaminy
Status vitaminů rozpustných v tuku a metabolismus během stárnutí: funkční a nutriční důsledky
Projekt: VITAGE
Vitamin D
Strategie pro optimální fortifikaci vitaminem D
Projekt: OPTIFORD
Zinek
Vlivy zinku na interakce nutrient/nutrient a trendy v oblasti zdraví a stárnutí
Projekt: Zenith