Bezpečnost potravin

Přehled projektů EU zaměřených na autenticitu a vysledovatelnost potravin

Vydáno: 23. 2. 2006
Autor:

Je zprostředkován kontakt na jednotlivé projekty + řada dalších užitečných odkazů.

Přehled projektů V&V řešených v 5. a 6. rámcovém programu výzkumu EU za finanční podpory Evropské komise.

 

Název projektu

Zaměření projektu

ALCUEFOOD

Od vidličky v Evropě k farmě v Latinské Americe

BIOTOX

Vývoj finančně efektivních prostředků pro systémy managementu rizika a vysledovatelnosti pro mořské biotoxiny v potravinách mořského původu

COEXTRA

GM a ne-GM dodavatelský řetězec, jejich koexistence a vysledovatelnost

DNA-TRACK

Vysledovatelnost fragmentů DNA v potravinovém řetězci technologiemi DNA/PNA: aplikace na potraviny nového typu

ETHICALTRACEABILITY

Etická dosledovatelnost a výběr na základě informací při etických problémech s potravinami

FOODTRACE (popř. zde)

Vysledovatelnost výrobků v dodavatelském řetězci potravin

GEOTRACEAGRI

Geografická vysledovatelnost v zemědělství

GOODFOOD

Monitorování  bezpečnosti a kvality potravin mikrosystémy

GTIS CAP

Integrovaný systém “geotraceability” pro společnou zemědělskou politiku

MEDEO

Vývoj a zhodnocení metod pro detekci falšování olivového oleje olejem z lískových oříšků

MESIP

Sondy nového typu na bázi multielementárních stabilních izotopů pro testování autenticity potravin

MOLSPEC–ID

Vývoj kvantitativních a kvalitativních molekulárních biologických metod pro identifikaci rostlinných a živočišných druhů v potravinách

OLIV-TRAC

Dosledovatelnost původu a autenticita olivového oleje pomocí genomiky a metabolomiky

P2P

Dosledovatelnost v hodnotovém řetězci vepřů, nezávislost MSP (SMEs) na proslulých obchodních značkách

PETER

Propagace excelence a výzkumu v oblasti dosledovatelnosti v Evropě

OPCRGMOFOOD

Spolehlivá, standardizovaná, specifická, kvantitativní detekce GM potravin

QUALITYLOWINPUTFOOD

Evropské ekologické potraviny a produkce potravin mořského původu: lepší život s potravinami mořského původu

TRACE

Vysledování původu potraviny

TRACEABILITY of LIVESTOCK

Vysledovatelnost u hospodářských zvířat

TRACEFISH

Vysledovatelnost rybích výrobků: preference spotřebitelů a objektivní posouzení

TYPIC

Typické potravinářské výrobky v Evropě

  

Další kontakty:

 

TELOP-TRACE: Technologický vývoj pro ziskový chov ryb (severské země)

PDO, PGI a TSG výrobky: Databáze značkových výrobků v Evropě

 

Standardy:

 

AOAC: Asociace analytických společností

CEN: Evropský výbor pro standardizaci

CODEX: Standardy potravin FAO/WHO

EAN/GS1: Standard GS1 pro vysledovatelnost

ELOT: Řecká organizace pro standardizaci

EUROFIR: Evropská základna pro informační zdroje o poptravinách

ISO: Mezinárodní organizace pro standardizaci

UN/CEFACT: Středisko Spojených národů pro usnadnění obchodu a elektronické obchodování

W3C: Konsorcium pro WWW (World Wide Web)