Bezpečnost potravin

Přehled akreditovaných potravinářských laboratoří

Vydáno: 12. 8. 2004
Autor:

Věstník MZČR 7/2004 a č. 11/2004 zveřejňuje přehled akreditovaných laboratoří zdravotních ústavů s uvedením seznamů akreditovaných zkoušek. Seznam platí k dubnu 2004.

Věstník MZČR 7/2004  a 11/2004 zveřejňuje přehled akreditovaných laboratoří pro vyšetřování potravin včetně používaných metod, který platí k dubnu 2004. Jedná se o zdravotní ústavy se sídlem v Praze, Plzni, Kolíně, Českých Budějovicích, Karlových Varech, Ústí nad Labem, Liberci, Hradci Králové, Pardubicích, Jihlavě, Brně, Olomouci, Ostravě a Zlíně a jejich pracoviště v dalších místech.
U každého pracoviště je uveden kontakt a  seznam akreditovaných zkoušek se zahrnutím: názvu metody, místa, kde je publikována (ČSN nebo jiné označení metodiky), materiálu, který tak může být vyšetřován.
Věstník MZČR, 2004, č. 7, s.12-66
Věstník MZČR, 2004, č. 11, s.22-27