Bezpečnost potravin

Přeceněné nebezpečí?

Vydáno: 2. 5. 2004
Autor:

Epidemiologické studie neprokázaly zvýšené riziko, které by spotřebitelům hrozilo při konzumaci potravin bohatých na škrobnaté látky.

Nejnovější epidemiologické studie provedené v USA prokázaly, že neexistuje žádné zvýšené riziko vzniku rakoviny dutiny břišní, rakoviny mozku nebo karcinomů v oblasti tlustého a tenkého střeva prostřednictvím látky, vyskytující se v pečivu – akrylamidu. Tyto výsledky byly prezentovány na Výročním zasedání Americké chemické společnosti v Annaheimu různými vědci. Akrylamid vzniká při zahřívání potravin bohatých na škrobnaté látky tzv. Maillardovou reakcí, při níž vznikají z cukrů, aminokyselin, peptidů a proteinů komplexní chemické sloučeniny.

Schweizerische Milchzeitung, 130, 2004, č. 15, s. 2