Bezpečnost potravin

PRC zjistil v Británii zvýšené hladiny reziduí pesticidů u některého ovoce a zeleniny

Vydáno: 16. 12. 2004
Autor:

Britský vládní výbor pro rezidua pesticidů zjistil, že 34,1 % vzorků ovoce a zeleniny testovaných v období duben-červen 2004 v Británii obsahovalo stopy pesticidů.

Šetření prováděné britským vládním výborem pro rezidua pesticidů (PRC) ukázalo, že 34,1 % vzorků ovoce a zeleniny testovaných v období duben-červen 2004 obsahovalo stopy pesticidů. U devíti vzorků hladina pesticidů převyšovala „maximální hladinu reziduí“ (MRL). Tři vzorky (jedno jablko a dva vzorky hroznů) převyšovaly kritickou referenční dávku. Fungicid captan byl identifikován v jedné partii argentinských jablek v množství, které třikrát převyšovalo bezpečnou hladinu pro kojence a 2,6krát hladinu pro batolata. Dodávka hroznů z Egypta obsahovala až 1,3krát vyšší množství insekticidu dimetoátu než představuje bezpečná hranice pro batolata a děti od čtyř do šesti let, a dodávka hroznů z Chile obsahovala insekticid methomyl v množství 1,2krát vyšším než  představuje bezpečná hladina pro batolata. Celá zpráva, včetně podrobností o partiích inkriminovaného ovoce, je k dispozici na adrese 

http://www.foodsafetytoday.com