Bezpečnost potravin

Pražská hygienická stanice dostává podněty na senzorické vlastnosti dodávané pitné vody

Vydáno: 1. 8. 2023
Autor: HSHMP

Foto: Shutterstock

Provedené testy předběžně potvrzují, že kvalita vody odpovídá platným právním předpisům.

Na Hygienickou stanici hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) se v období druhé poloviny července letošního roku obrací větší množství Pražanů z různých částí města s podněty ohledně kvality pitné vody v ukazatelích pach a chuť. Jako místně a věcně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví v Praze podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví  a o změně některých souvisejících zákonů, proto HSHMP provedla kontrolu spojenou s odběrem vzorků vody z pražské distribuční vodovodní sítě.

Předběžné laboratorní výsledky odebrané vody ukazují, že voda v Praze odpovídá požadavkům vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znění.

Současně HSHMP požádala o oficiální stanovisko provozovatele vodohospodářské infrastruktury v metropoli, společnost Pražské vodovody a kanalizace (PVK).

Ilustrační obrázek

Stanovisko PVK HSHMP obdržela 28. 7. 2023 a dne 31. 7. 2023 je toto stanovisko zveřejňováno na internetových stránkách HSHMP ZDE.

V Praze 31. 7. 2023

Hygienická stanice hlavního města Prahy


Stanovisko-PVK-pro-HSHMP-z-28_07_2023Stáhnout

Zdroj: HSHMP