Bezpečnost potravin

Pravidla pro maziva v potravinářství

Vydáno: 16. 2. 2006
Autor:

Pro potravinářské stroje a zařízení platí směrnice ES 98/37 a norma EN 1672-2. Seznam maziv amerického USDA je často používán při posuzování shody i v Evropě.

Požadavky na potravinářské stroje a zařízení jsou stanoveny směrnicí ES 98/37 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se strojních zařízení (OJ L 207, 23.07.1998, s.1), (dříve směrnicí ES 392/89, která byla novou směrnicí zrušena), která také zakazuje jakákoli potravinářsky nevhodná maziva. Kromě toho musí být splněny i požadavky normy EN 1672-2 (Potravinářské stroje – hygienické požadavky) naposledy upravené v r 1997, obsahující požadavky na potravinářské stroje. (Tato norma je závaznou součástí i legislativy ČR podle nařízení vlády 24/2003 o technických požadavcích na strojní zařízení.) V ní jsou požadována „potravinářsky vhodná“ maziva (Food Grade Lubricants), z kterých nemohou být na potraviny přenášeny nežádoucí pachy, barviva a chuťové látky, a která nesmí přispívat ke znečistění nebo jakémukoli negativnímu ovlivnění potravin.

V praxi vyžadují kontrolní orgány, aby se používala jen maziva v souladu se seznamem amerického úřadu FDA (seznam přípustných chemických látek a surovin pro maziva v potravinářství uvedený v 21 CFR § 178.3570). Do r. 1998 schvalovalo americké ministerstvo zemědělství  USDA maziva podle tohoto seznamu. V souvislosti se zpřísněním kontroly v systému HACCP již USDA žádná další maziva nepovoluje. USDA vytvořilo dva seznamy maziv jednak USDA-H-1 s mazivy povolenými k použití všude tam, kde může dojít k případnému kontaktu s potravinou, kterému nelze technicky zabránit“, jednak USDA-H-2 s mazivy všeobecně povolenými v potravinářství, při jejichž použití však musí být vyloučen kontakt s potravinou.

Poznámka

Informace o normách platných v ČR lze získat z oznámení 44/05 Úřadu pro technickou normalizaci , metrologii a státní zkušebnictví.

Plán tvorby evropských norem CEN/TC153 z r. 2005 najdete zde.

 

Lebensm. Technol., 38, 2005, č. 9, s.26