Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Pravidla k odvrácení rizika z vitamínů a minerálních látek do kategorie

Aktuality legislativa > Aktuality legislativa
Aktuality > Aktuality

Pravidla k odvrácení rizika z vitamínů a minerálních látek

Vydáno: 24.4.2012
Tisk článku
Autor: Ing. Irena Suková
Nové nařízení 307/2012/EU upřesňuje pravidla při podávání žádostí o zákaz, omezení nebo přezkum povolení přídavku látek kvůli dosahování nadměrného příjmu a s tím souvisejícímu riziku pro zdraví.

Prováděcí nařízení 307/2012/EU (ze dne 11. dubna 2012) stanoví prováděcí pravidla k článku 8 nařízení 1925/2006/ES o přidávání vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin.  

Stanovují se podrobná pravidla pro žádosti členských států podle čl. 8 odst. 2 nařízení 1925/2006/ES týkající se zákazu, omezení nebo přezkumu ze strany Unie u vitaminů nebo minerálních látek anebo složky obsahující jinou látku než vitaminy a minerální látky, která se přidává do potravin. Jednou z podmínek pro omezení přídavku podle citovaného nařízení je, že příjem látky by podstatně překračoval běžné množství dosahované při vyvážené a pestré stravě a rovněž možné nebezpečí by bylo prokázáno příslušnými vědeckými důkazy. Může se jednat o riziko pro obecnou populaci nebo zvlášť citlivé skupiny. Opatření má chránit spotřebitele obecně a citlivé skupiny obzvlášť. Důkazy přiložené k žádosti budou postoupeny k zkoumání úřadu EFSA, který bude povinen do 30 dnů od přijetí dokumentace posoudit její platnost a do  9 měsíců vypracovat stanovisko.

Nařízení je platné od 3. května 2012.


Úřední Věstník EU, L 102 z 12. 4. 2012


 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021