Bezpečnost potravin

Pravidelná snídaně může snižovat riziko obezity

Vydáno: 20. 3. 2003
Autor:

Pravidelná každodenní snídaně může snižovat riziko vzniku obezity, syndromu inzulinové rezistence a kardiovaskulárních onemocnění.

Lidé, kteří ráno snídají, jsou pravděpodobně mnohem méně ohroženi obezitou a diabetem než ti, kteří obvykle nesnídají. O těchto poznatcích bylo referováno na výroční konferenci Americké společnosti pro choroby srdce počátkem letošního března. V rámci výzkumu bylo zjištěno, že výskyt obezity a syndromu inzulinové rezistence je u  pacientů, kteří pravidelně snídají každý den, o 35–50 % nižší než u těch, kteří často snídani vynechávají. Bylo tak opět potvrzeno, že snídaně je skutečně nejdůležitější denní jídlo a že může hrát důležitou úlohu při snižování rizika vzniku diabetu 2. typu a kardiovaskulárních onemocnění. Pravidelné naplnění žaludku každém ráno, může napomáhat regulovat pocit hladu v průběhu celého dne a pravděpodobně i do jisté míry zabránit přejídaní. Tyto projevy mohou mít hormonální základ, protože inzulin kontroluje hladinu krevního cukru, která u člověka souvisí s pocitem hladu a aktivity/únavy. Syndrom inzulinové rezistence je metabolická porucha, charakterizovaná souborem několika faktorů, jako jsou obezita, vysoká hodnota abdominálního tuku, vysoký krevní tlak a vysoká hladina krevního cukru nebo inzulinu na lačno. Syndrom inzulinové rezistence často zahrnuje i poruchy metobolismu krevního tuku, jako je vysoká hladina triacylglycerolů a nízká hladina vysokodenzitních lipoproteinů  (HDL-cholesterol). Ačkoliv lidé se syndromem inzulinové rezistence nemusí mít ještě cukrovku, jejich tělo nevyužívá glukózu efektivně, což může s ostatními přispívajícími faktory vést ke většímu riziku vzniku diabetu 2. typu a srdečních onemocnění. Výzkumu, prováděného v rámci projektu CARDIA, který sledoval mladou dospělou populaci v amerických komunitách v Minneapolis, Oaklandu a Kalifornii, se zúčastnilo 1198 černých a 1633 bílých participantů. Z tohoto souboru 47 % bílých a 22 %  černých účastníků  uvedlo, že pravidelně denně snídají. Stravovací zvyklosti a skladba snídaní se ale výrazně liší v důsledku kulturních, rasových a etnických odlišností, dokonce i mezi ženami a muži. Stravovací zvyklosti, pokud se týká snídaní, a rizikové faktory pro vznik srdečních onemocnění byly sledovány v průběhu osmi let (1992–2000), přičemž účastníci byli na počátku výzkumu ve věku od 25 do 37 let. Výzkum vyžaduje další pokračování, které již bylo zahájeno šetřením konkrétní skladby snídaní a které přineslo jako jeden z výsledků poznatek, že každodenní konzumace celozrnných cereálních směsí vede k 15% snížení rizika syndromu inzulinové rezistence. Tento výsledek koresponduje s nedávnou studií prokazující, že denní konzumace celozrnných potravin může snižovat riziko srdečního záchvatu.
http://www.nutraingredients.com