Bezpečnost potravin

Praha bude muset v EU přísněji kontrolovat vodu

Vydáno: 6. 4. 2004
Autor:

Zpřísnění limitů pro obsah železa, olova i dusičnanů v pitné vodě žádají směrnice Evropské unie po budoucích členech.

PRAHA (Právo) – Zpřísnění limitů pro obsah železa, olova i dusičnanů v pitné vodě žádají směrnice Evropské unie po budoucích členech. Kvalitu vody mají její distributoři podle Radky Huškové, manažerky Pražských vodovodů a kanalizací (PVK) nově měřit přímo u kohoutků.

„Máme již nyní vytvořený program kontroly u spotřebitelů, který pohltí až 50 procent práce naší laboratoře. Setkáváme se ale s problémem, který ukazuje, že v některých pražských budovách jsou nekvalitní vnitřní rozvody,“ upozornila Hušková.

Chlór lidem vadí

Vodárny tedy až k domu přivedou poměrně kvalitní domu, staré stoupačky v budově ji však znehodnotí: voda často obsahuje příliš mnoho železa, výjimečně může být i mikrobiologicky závadná. Zodpovídá za to správce domu, kontrola však přísluší PVK.
Právě mikroorganismy ve vodě mohou jejím spotřebitelům nejvíce uškodit, vodárny ji proto obohacují chlórem. „Pravidelně odebíráme technologické vzorky surové vody, kontrolujeme výrobu pitné vody u výstupu z vodáren, sledujeme její kvalitu ve vodojemech a při její distribuci v síti, při haváriích vodovodních řadů, než se znovu pustí spotřebitelům,“ ujistila Hušková.
Pražané už tradičně hodnotí kvalitu vody dodávané do domácností spíše negativně. „Pokud srovnám chuť vody s tím, co pijeme na chatě v jižních Čechách, tak ta pražská prohrává na celé čáře. Je strašně cítit chlórem,“ říká Jitka Zahradníková ze sídliště Černý most. „V posledních letech se s vodou moc neudělalo, navíc mi připadá, že její kvalita strašně kolísá. U nás doma ji raději převařujeme a na pití kupujeme balenou,“ tvrdí František Macháček ze Střešovic

Pro kojence ředit

Pokud se týká mikroorganismů, je současná česká legislativa pečlivější než ta evropská. Podle manažerky útvaru kontroly kvality vody PVK. „Sledování mikroskopického obrazu má u nás velkou tradici, protože u nás je hodně zdrojů vody povrchových,“ vysvětlila Hušková.
Už teď se vodárny snaží, aby z kohoutků tekla voda vhodná i pro kojence. „Pediatři doporučují pro kojence vodu s obsahem dusičnanů do 15 mg/l. Pražská voda má kolem 25 až 28 miligramů dusičnanů na litr. Voda z vodovodu se může pro kojence použít, ale musí se zředit vhodnou kojeneckou vodou,“ shrnula manažerka.

***

Praha jako velehory

Distribuční systém pitné vody je v hlavním městě jako ve vysokohorském sídle – neobejde se bez množství vodojemů a čerpacích stanic. Dopravní zátěž je spolu s korozí hlavní příčinou havárií vodovodní sítě. Každé otevření vodovodního řadu pak přináší riziko znečištění. Při srovnání s jinými metropolemi Praha patří z hlediska kvality vody k těm lepším.

Petr Janiš

http://www.ekolist.cz