Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Pozvánka na vědecké kolokvium EFSA: Technologie "OMICS“ při hodnocení rizik do kategorie

Aktuality KM EFSA > Aktuality KM EFSA
Aktuality > Aktuality
Odborné akce

Pozvánka na vědecké kolokvium EFSA: Technologie "OMICS“ při hodnocení rizik

Vydáno: 6.3.2018
Tisk článku
Autor: KM EFSA
Vědecké kolokvium se bude konat 24. – 25. dubna 2018 v Berlíně.

Vývoj inovativních nástrojů v oblasti genomiky, transkriptomiky, proteomiky a metabolomiky (společně označovaných jako technologie OMICS) otevřel v posledních letech nové možnosti pro aplikace ve vědeckém výzkumu a vedl k dostupnosti velkého množství analytických dat.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) pořádá 24. ročník vědeckého kolokvia s názvem "Technologie OMICS při hodnocení rizika: nejnovější vývoj a další kroky". Kolokvium se bude konat 24. a 25. dubna 2018 v Berlíně v Německu.

Mezinárodní experti se sejdou k otevřené vědecké diskusi o integraci dat produkovaných technologiemi OMICS při hodnocení rizika potravinářských výrobků a krmiv. Diskuse se zaměří na využití genomiky pro charakterizaci mikrobiálních kmenů, metabolomiky pro srovnávací hodnocení GM rostlin a použití technologií OMICS pro hodnocení rizik toxikologických a environmentálních.

Program


OMICS je výraz, který zahrnuje několik technologií používaných k charakterizaci a kvantifikaci rolí a vztahů velkých skupin různých typů molekul v organismu. Genomika může usnadnit analýzu celých nebo dílčích genomových sekvencí organismu. Transkriptomika a proteomika poskytují významné informace o časové a prostorové expresi genů a genových produktů, zatímco metabolomika získává data pro velká množství metabolitů. Interpretace a integrace dat technologií OMICS může poskytnout cenné informace o funkčním stavu organismu a o vlivu vnějších faktorů, např. tlaku.

V roce 2014 začal úřad EFSA mapovat využívání nástrojů OMICS při hodnocení rizik souvisejících s bezpečností potravin a krmiv (EFSA, 2014).

Výsledek tohoto kolokvia má pomoci hodnotitelům rizik zahájit proces začleňování nástrojů OMICS do hodnocení rizik potravin a krmiv.


Zdroj: EFSA

Foto: Shutterstock

Související termíny

Ze slovníku Bezpečnost potravin A-Z portálu Bezpečnosti Potravin (klikněte pro zobrazení termínů):
Metabolomika
Proteomika

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021