Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Pozor na pseudomor drůbeže do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality

Pozor na pseudomor drůbeže

Vydáno: 4.1.2013
Tisk článku
Autor: SVS ČR
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 4. 1. 2013

Newcastleská choroba, neboli pseudomor drůbeže, je závažné virové onemocnění domestikované drůbeže i volně žijících ptáků charakterizované trávicími, dýchacími, nervovými příznaky a může způsobit i hromadné úhyny. Newcastleská choroba postihuje domestikovanou drůbež, slepice, krůty, bažanty, holuby, křepelky. Kachny a husy jsou rovněž vnímavé, avšak onemocnění u těchto druhů se objevuje zřídka. Vnímaví jsou také pštrosi a mnoho druhů volně žijících ptáků. Člověk k této nákaze není vnímavý.
Poté, co byla v polovině loňského prosince diagnostikována Newcastleská choroba v chovu holubů na Mladoboleslavsku a posléze opět u holubů v Moravskoslezském kraji, byla tato nákaza potvrzena i u volně žijících hrdliček na Kolínsku. Tento poslední případ svědčí o zvýšeném riziku zavlečení této nebezpečné nákazy do chovů drůbeže a ostatních pátků prostřednictvím volně žijících ptáků.
Z toho důvodu Státní veterinární správa připomíná chovatelům nutnost dodržovat obecná preventivní opatření v chovech, tj. zejména zamezit kontaktu volně žijících ptáků s ptáky chovanými a zabránit kontaminaci krmiva a napájecí vody výkaly volně žijících ptáků. Rovněž je třeba zvýšené opatrnosti při přesunech ptáků, výstavách, nákupech a bonitacích. Je třeba pravidelně sledovat zdravotní stav, především pak chování, kondici, příjem krmiva, tekutin, případně snášku. V případě změny zdravotního stavu, nebo zvýšeného úhynu, je nutno tuto situaci konzultovat s veterinárním lékařem, nebo kontaktovat místně příslušnou krajskou veterinární správu.
Nejúčinnějším preventivním opatřením je vakcinace, která je v ČR povinná pro všechny reprodukční chovy kura domácího a všechny chovy nosnic pro produkci konzumních vajec nad 500 ks ptáků. V ostatních chovech je provedení vakcinace s ohledem na závažnost nákazy doporučováno a ve světle posledních případů této nákazy je dobré chovatele upozornit, aby ve vlastním zájmu možnost vakcinace neopomíjeli.
Vzhledem k tomu, že tato nákaza je na seznamu nebezpečných nákaz, přísluší chovateli v případě vzplanutí nákazy náhrada nákladů za opatření, která jsou přijata ke zdolání nákazy.
Z výše uvedených důvodů Státní veterinární správa upozorňuje chovatele a žádá je, aby každé podezření včas hlásili, aby bylo možné přijmout odpovídající kroky k tomu, aby se zamezilo šíření nákazy.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Zdroj: SVS ČR

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021