Bezpečnost potravin

Pozor na hořké mandle a jádra meruněk

Vydáno: 9. 11. 2006
Autor:

V Rakousku byla vydána vyhláška s požadavky na balení a označování hořkých mandlí za účelem zabránění otravám z jejich přímého konzumu.

Tradičně se do marcipánu a podobných výrobků přidávají jádra hořkých mandlí nebo meruněk kvůli aromatu, avšak kvůli kyselině kyanovodíkové je jejich množství limitováno předpisy o aromatech. V případě přídavku hořkých mandlí do pečiva (např. vánoční štóly) nehrozí nebezpečí, protože během pečení kyanovodík (HCN) vyprchá. V poslední době převažuje používání jader meruněk, při dodržování zásad však nehrozí nebezpečí. Nebezpečný je především příjem v syrovém stavu.
Obecně platí, že potraviny musí být zdravotně nezávadné, ale vzhledem k tomu, že nízké koncentrace některých látek lze připustit, jsou někdy stanoveny limity. Např. v ČR platí podle vyhlášky 447/2004, že marcipán a podobné cukrovinky mohou obsahovat nejvýše 50 mg HCN/kg, kompoty z neodpeckovaného ovoce 5 mg HCN/kg, ostatní potraviny a nápoje 1 mg HCN/kg, alkoholické nápoje 1 mg HCN/kg na každé objemové % alkoholu v nápoji (to odpovídá nejvýše 10 gramů na hektolitr alkoholu o 100 % objemových v případě lihovin z výlisků peckovin, podle nařízení 1014/90/EHS pro lihoviny).
Za účelem zvýšení bezpečnosti byla v Rakousku v souladu se zákonem o potravinách vydána vyhláška, podle které může být výrobek posuzován jako „nedostatečně bezpečný“ pokud nesplňuje následující požadavky:
         použitá úprava balení musí zajistit, že výrobek nelze zaměnit s „obvyklými potravinami“ (např. s jádry k chroupání),
         použití malého balení (doporučuje se max. 25 g), aby se vyloučila otrava v případě konzumace celého balení najednou,
         varování před možným obsahem kyseliny kyanovodíkové a pokyn ohledně umístění z dosahu dětí,
         údaj o účelu použití a o příslušném dávkování a upozornění, že produkt není určen k přímé konzumaci; údaj, že pro přímou konzumaci se nesmí překročit dávka 3 jader denně pro dospělého, pokud se vychází z obsahu kyseliny kyanovodíkové až 1000 mg/kg.