Bezpečnost potravin

Pozor na dovážené sušené houby

Vydáno: 2. 7. 2002
Autor:

salmonela, původ z asijských zemí,  doporučené zacházení s houbami v kuchyni

Německá Národní veterinární referenční laboratoř pro salmonely (NRL-Salm) ve Spolkovém institutu pro zdravotní ochranu spotřebitele a veterinární medicínu (BgVV) poukazuje na to, že se od r. 1998 zvyšuje počet vzorků sušených hub s výskytem salmonely. Za první dva měsíce 2002 se vyskytlo již 48 případů. Problematické zboží pochází z asijských zemí, přičemž se jedná o různé typy salmonely. Znamená to, že to není problém určité šarže, ale obecný hygienický problém.
Pokud jsou kontaminované houby správně kuchyňsky upraveny, nehrozí po jejich požití žádné akutní zdravotní nebezpečí. Znamená to, že při tepelné úpravě se alespoň 10 minut udržuje teplota 80 ºC, při které se salmonela usmrtí. Avšak již při máčení hub může dojít ke značnému pomnožení salmonel (zvláště jsou-li houby ve vlažné vodě ponechány přes noc). Ve spojení s vodou a teplem jsou houby pro salmonelu dostatečnou živnou půdou. Z toho důvodu existuje pak v kuchyni nebezpečí křížové kontaminace – tzn. přenesení salmonely z hub na jiné potraviny, které případně jsou konzumovány bez tepelného opracování. Proto je třeba v kuchyni při úpravě hub používat stejná pravidla jako při úpravě drůbeže – čištění pracovní plochy, náčiní, mytí rukou, odstraňování vody, která přišla do styku s houbami tak, aby nedošlo ke kontaminaci jiných potravin.
BgVV upozorňuje výrobce a dovozce na existující nebezpečí kontaminace sušených hub salmonelami, a vyzývá je k tomu, aby se starali o hygienickou nezávadnost produktů.
Ernährungs-Umschau, 49, 2002, č. 4, s.B 16