Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA

Přidat článek Poznatky z uplatňování nařízení vlády o kontrolách zásilek v místech určení do kategorie

Aktuality bezpečnost potravin v ČR > Aktuality bezpečnost potravin v ČR
Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality

Poznatky z uplatňování nařízení vlády o kontrolách zásilek v místech určení

Vydáno: 25.11.2014
Tisk článku
Autor: SVS ČR
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 25. 11. 2014.

Dne 2. října 2014 byla pod č. 212/2014 Sb. ve Sbírce zákonů zveřejněna novela nařízení vlády č. 125/2011 Sb., o stanovení informačních povinností příjemcům živočišných produktů v místě určení. Nařízení nabylo účinnosti 3. 10. 2014.

Zásadní změnou je, že se pro příjemce živočišných produktů z jiných členských států doba nahlášení zásilky prodlužuje z původních 24 hodin na 48 hodin před příchodem do místa určení, aby se nemohlo stát, že než bude popřípadě zásilka veterinárně prověřena, bude již dále distribuována.

Za necelé dva měsíce trvání těchto kontrol Státní veterinární správa zjistila následující skutečnosti. Z důvodů nesplnění veterinárních parametrů nebylo uvolněno do oběhu zhruba 35 tun potravin, což svědčí o nejednotném přístupu k legislativě jednotlivými členskými zeměmi.

Kromě toho jsme zjistili celou řadu administrativních pochybení, a to jak ze strany příjemců, tak producentů. Nejčastější jsou nepřesné údaje o příchozích zásilkách, nevčasné hlášení, nejasnosti v průvodních dokladech, porušené obaly apod.

Z uvedeného je zřejmé, že nařízení vlády má smysl. Zákazník se může spolehnout, že potraviny živočišného původu uváděné do oběhu splňují hledisko zdravotní nezávadnosti a případná pochybení jsou včas zachycena.

Na celkové zhodnocení zmíněného nařízení vlády je ještě čas, nicméně lze potvrdit, že jak příjemci zásilek, tak orgány státního veterinárního dozoru je naplňují. Všechny tyto kontroly jsou prováděny nediskriminačně, tj. namátkově, bez zaměření na konkrétní země či producenty, a je kontrolováno zhruba 14 % příchozích zásilek.

Je třeba dále uvést, že za prohřešky, ponejvíce administrativního rázu, již krajské veterinární správy vyměřily příjemcům zásilek pokuty za zhruba 14 milionů korun.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Zdroj:  SVS ČR

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2018