Bezpečnost potravin

Pozastavena jednání o zdravotních tvrzeních v EU

Vydáno: 11. 6. 2004
Autor:

Vzhledem z velkému množství pozměňovacích návrhů nebude EP dále projednávat návrh nařízení o používání údajů vztahujících se k výživě a k vlivu na zdraví. Ve stávajícím parlamentu se tak neukončí první čtení a není jisté, zda nově zvolený parlament bude v projednávání pokračovat.

Výbor pro životní prostředí Evropského parlamentu 5. dubna 2004 rozhodl, že nebude dále projednávat návrhy nařízení Komise o používání údajů (na potravinách) vztahujících se k výživě a vlivu na zdraví a o pravidlech pro obohacování potravin, vzhledem k tomu, že je příliš mnoho pozměňovacích návrhů. Přímo tomuto výboru bylo doručeno 466 pozměňovacích návrhů. Odklad jednání znamená, že nemůže být ukončeno první čtení v tomto legislaturním období, a tím je celý zákonodárný proces zcela přerušen. Pokračovat může nejdříve v září po sestavení nově zvoleného parlamentu. Je to však nejisté, protože podle jednacího řádu projekty nevyřízené v příslušném legislaturním období propadají. Pouze „Presidentská konference“ (president parlamentu a předsedové frakcí) může na počátku nového volebního období rozhodnout, zda bude pokračovat v započatém projednávání, nebo zda musí být podán nový návrh.
Ernährungs-Umschau, 51, 2004, č. 5, s. 205-206