Bezpečnost potravin

Požadavky GFSI a jiných standardů na bezpečnost potravin

Vydáno: 11. 3. 2004
Autor:

Druhá část přednášky Doc. M. Voldřicha, CSc na semináři o bezpečnosti potravin pořádaném Potravinářskou komorou a CIAA dne 25. 2. 2004 poskytla přehled o existenci a požadavcích norem vytvořených mezinárodními obchodními organizacemi.

Doc. M. Voldřich, CSc. (Ústav konzervace potravin a technologie masa, VŠCHT Praha) věnoval ve své přednášce pozornost jednak situaci v ČR, jednak existujícím předpisům a normám vytvářeným obchodními organizacemi, stanovujícím požadavky na jakost a nezávadnost potravin.
Princip iniciativy GFSI, kterou zorganizovaly některé distribuční společnosti, zní: „Bezpečnost potravin není téma pro konkurenční boj, protože jakékoliv potenciální problémy ohrožují celý sektor“. Byla vydána příručka shrnující požadavky, tzv. GFSI-Guidance Document“.
Určité skupiny distributorů, příp. výrobců zpracovaly požadavky do formy norem, které se věcně zásadně neliší:
BRC Food Standard (původně vypracováno Britským obchodním konsorciem – BRC)
Dutch HACCP Code
EFSIS (norma vyvinutá britským European Food Safety Inspection Service) (http://www.qualityfood.be/de/pages/fiche/defsis.htm)
IFS Intern. Food Standard (International Standard for Auditing Food Suppliers)
SQF (vytvořená pro Asociaci amerických distributorů FMI)
Vedle těchto norem vytvářejí vlastní normy některé velké řetězce (Tesco, Makro).

Všechny uvedené normy zahrnují následující základní okruhy požadavků:
– prvky systému řízení jakosti
– požadavky na prostředí provozu
– požadavky na kontrolu výrobku
– požadavky na kontrolu výrobního procesu
– požadavky  na personál
– požadavky na systém kritických bodů

(viz dříve publikovaný článek „Norma BRC a IFS“ publikovaný v agronavigátoru.)

Podtržený text
Rozdíly mezi normami spočívají:
– v míře definování požadavků, v důrazu na jednotlivé součásti normy
– ve způsobu vyjádření výsledku
– BRC, EFSIS-BRC – ve formulaci neshod
– IFS – navíc vyjadřují výsledek kvantitativně
– Dutch HACCP – více zdůrazňují HACCP.
Různé země a různé řetězce preferují různé normy.

Podle přednášky Doc. M. Voldřicha, CSc “Požadavky na výrobce potravin – GHP/GMP, HACCP, GFSI (BRC, IFS …); trendy v ČR“ uvedené na konferenci „Bezpečnost potravin a její zajišťování cestou implementace GHP/GMP a zlepšování systémů HACCP“ pořádané Potravinářskou komorou a CIAA s podporou Evropské komise (v rámci podpůrných programů BSP2) dne 25. 2. 2004 v Praze – zpracovala Ing. Suková.