Bezpečnost potravin

Požadavek masivního snižování sodíku v hotových pokrmech v USA

Vydáno: 25. 11. 2002
Autor:

Americká společnost pro veřejné zdraví schválila nový projekt na snižování obsahu soli/sodíku v průmyslově vyráběných hotových pokrmech a jídlech připravovaných v podnicích společného stravování s cílem snížit počet osob s vysokým krevním tlakem a následně i úmrtí na kardiovaskulární choroby.

Americká společnost pro veřejné zdraví (APHA) schválila v těchto dnech program, v jehož rámci je požadováno podstatné snížení obsahu sodíku v průmyslově vyráběných hotových pokrmech a pokrmech připravovaných v restauracích a dalších zařízeních společného stravování a současně dosažení zásadních změn ve stravovacích zvycích spotřebitelů pokud se týká množství konzumovaného sodíku. Klíčové požadavky APHA jsou:
* snížení obsahu sodíku v hotových pokrmech a upravených potravinách o 50 % během příštích deseti let,
* výchova spotřebitele ve smyslu správného rozhodování, výběru a konzumace potravin s nízkým obsahem sodíku,
* prosazení prevence a regulace hypertenze jako jedné z nejvyšších priorit  v USA.
Kardiovaskulární choroby jsou v USA příčinou 40 % veškerých úmrtí a stojí stát ročně více než 300 mld. USD. Každým rokem zemře na srdeční choroby 710 000 Američanů  a více než 166 000 podlehne záchvatu mrtvice. Příjem sodíku je v přímé spojitosti se zvýšeným krevním tlakem, který je jedním z hlavních faktorů přispívajících rozvoji těchto onemocnění. Existují přesvědčivé vědecké důkazy o tom, že snížení příjmu sodíku může podstatně ovlivňovat  krevní tlak, a to jako u osob s hypertenzí, tak i s normálním tlakem. Průměrný Američan v současné době přijímá s potravou téměř 4 g sodíku denně, což výrazně překračuje výživová doporučení konzumovat maximálně 2,4 g za den. Dvě třetiny až tři čtvrtiny denního příjmu sodíku pochází z hotových a upravených pokrmů (zejména snacky), zbytek tvoří sůl přidávaná při vaření a dosolování hotových pokrmů před konzumací v domácnostech.
http://www.apha.org/