Bezpečnost potravin

Povolování reziduí podle předpisů EU v Německu

Vydáno: 13. 2. 2004
Autor:

Rezidua prostředků na ochranu rostlin jsou v Německu, kde platí obecně přísnější pravidla než v EU, povolována jednotlivými vyhláškami, aby tuzemští producenti nebyli znevýhodněni.

V zemích EU sice mohou být národní předpisy přísnější než předpisy EU, ale v celém prostoru EU musí být možné obchodovat s produkty, které sice vyhovují volnějším předpisům EU, ale nevyhovují určitým národním předpisům. V Německu kvůli tomu existuje v zákonu o potravinách paragraf 47a, na jehož základě mohou být vydány vyhlášky s ustanoveními připouštějícími určité látky nebo jejich vyšší množství, a to nad limity uvedené v národních předpisech, aby se němečtí výrobci z důvodu přísnějších národních předpisů nedostali do konkurenčně nevýhodné situace.
Tak byl např. vyhláškou (Bekanntmachung) ze 7. 8. 2003 v paprice povolen reziduální obsah 0,2 mg/kg nuarimolu, který se běžně a bez omezení předpisy EU vyskytuje v produktech ze Španělska a některých dalších zemích EU a také v produktech dovážených z třetích zemí.
Podobně je vyhláškou ze 7. 8. 2003 povolen reziduální obsah 1 mg/kg chloridu mepiquatu, který se bez omezení předpisy EU vyskytuje v obilí z řady zemí a vyhláškou z 11. 8. 2003 obsah 0,1 mg/kg pyridabenu, který se bez omezení předpisy EU vyskytuje v lilku z Nizozemí a z dalších zemí.
Z. Lebensm. u. Untersuch. Forsch., 217, 2003, B, č. 2, s. L36-L37