Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Povolení dalších aditiv do živinných složek pro kojeneckou výživu do kategorie

Legislativa EU a MS - Archiv > Právní předpisy EU – základní informace> Právní předpisy EU – základní informace
Přídatné látky (éčka) > Vlivy na zdraví - Archiv> Přídatné látky (éčka)> Vlivy na zdraví - Archiv
Legislativa
Aktuality legislativa > Aktuality legislativa
Aktuality > Aktuality

Povolení dalších aditiv do živinných složek pro kojeneckou výživu

Vydáno: 4.4.2013
Tisk článku
Autor: Ing. Irena Suková
Nařízení 244/2013/EU a 256/2013/EU doplňují fosforečnan vápenatý jako protispékavou látku a askorban sodný jako antioxidant do přílohy III nařízení 1333/2008/ES.

Fosforečnan vápenatý

Nařízení 244/2013/EUdoplňuje další aplikaci fosforečnanu vápenatého (E 341 (iii)) k použití do živinných přípravků určených pro potraviny pro kojence a malé děti. V příloze III (část 5, část B) nařízení 1333/2008/ES se nahrazuje položka E 341 (iii) – dosud přípustná pro kojence a malé děti jen do obilných a ostatních příkrmů.

Tato změna byla učiněna na základě žádosti o použití fosforečnanu vápenatého jako protispékavé látky zajišťující sypkost práškových směsí určených pro potraviny pro kojence a malé děti. Výrobek může absorbovat vlhkost z prostředí dosahující až 10 % jeho vlastní hmotnosti, a přitom nedochází k tvorbě hrudek.

Bezpečnost fosforečnanu vápenatého jako potravinářské přídatné látky v živinných přípravcích určených pro použití v počáteční a pokračovací kojenecké výživě byla potvrzena stanoviskem Vědeckého výboru pro potraviny z r. 1996. Předpokladem je, že nejsou překročena celková množství stanovená pro vápník, fosfor a pro poměr mezi nimi.

Použití vápenatých solí kyseliny orthofosforečné, včetně fosforečnanu vápenatého, do počáteční a pokračovací kojenecké výživy je zároveň v souladu i s přílohou III směrnice 2006/141/ES.

Povolení použití fosforečnanu vápenatého v živinných přípravcích určených pro kojeneckou výživu není proto považováno za bezpečnostní riziko.

Z toho důvodu nebylo nutno žádat úřad EFSA o další stanovisko týkající se bezpečnosti.

Směrnice 2006/141/ES stanovuje pro počáteční a pokračovací kojeneckou výživu 12 – 33 mg Ca/100 kJ a 6 – 22 mg P/100 kJ. Poměr mezi těmito dvěma prvky musí být mezi 1 až 2.

Nařízení 244/2013/EU navíc stanovuje, že maximální přenos fosforečnanu živinným přípravkem do potraviny pro počáteční a pokračovací kojeneckou výživu je 150 mg/kg jako P2O5,


Askorban sodný

Podle stanoviska úřadu EFSA tato aplikace nepředstavuje bezpečnostní riziko, takže bylo vydáno nové nařízení 256/2013/EU, podle kterého askorban sodný může být obsažen v množství 100 000 mg/kg v přípravku vitaminu D (v konečné potravině může být  maximálně 1 mg/l).

Na základě další žádosti došlo i na projednání použití askorbanu sodného (E 301) jako antioxidantu potřebného do přípravku s vitaminem D, který musí být s ohledem na přísné mikrobiologické požadavky podrobován tepelnému ošetření.


Úřední věstník EU, L 77, 20.03.2013, s.3

Úřední věstník EU, L 79, 21.03.2013, s.24

 

 

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021