Bezpečnost potravin

Povodňový odpad je podle MŽP třeba považovat preventivně za infekční

Vydáno: 30. 8. 2002
Autor:

choroby; infekce; odpady; povodně; ČR

27. srpna 2002 15:30
PRAHA (EkoList) – Při likvidaci odpadů, vzniklých v České republice po nedávných rozsáhlých povodních, je třeba dodržovat především zákon o odpadech a o ochraně ovzduší. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) to zdůraznilo v pokynech, které pro likvidaci těchto odpadů zveřejnilo.
„Odpad kontaminovaný povodní je z principu předběžné opatrnosti nutno považovat vždy za infekční,“ varuje MŽP v materiálu, který připravily společně odbory ochrany ovzduší a odpadů MŽP a Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP). Proto je důležité, aby se odpad z území zasažených povodněmi neskládkoval, a to zejména v blízkosti obytných nebo rekreačních oblastí.

Prioritou je podle MŽP odpad naopak pálit ve spalovnách, které mají oprávnění k likvidaci nebezpečných odpadů. V ČR je to spalovna Rumpold Fezko ve Strakonicích, plzeňská spalovna a spalovna Dekonta Trmice. Kvůli povodním dostala výjimku od pražského magistrátu k likvidaci kontaminovaných odpadů i spalovna Pražských služeb v Malešicích. Nebezpečné odpady může likvidovat i spalovna Mogul Servis v Kolíně. Ta je ale v plánované letní odstávce.

MŽP varovalo před spalováním kontaminovaných odpadů na volných prostranstvích nebo na skládkách. „Na volném prostranství lze spalovat pouze zjevně suchý, chemickými látkami nekontaminovaný rostlinný materiál,“ radí ministerstvo s tím, že jde například o naplavené větve, padlé stromy a podobný dřevěný odpad. I v takovém případě je ale třeba pečlivě vybrat místo, kde se mají naplaveniny spálit. Nejlépe na závětrné straně obce a pohlídat si příhodné povětrnostní a rozptylové podmínky. Obec také musí o spalování v předstihu informovat občany. V případě, že se kouř dostane přece jenom do obce, měly by lidé používat respirátory nebo alespoň navlhčené textilní roušky (např. kapesník).

Uhynulá zvířata mohou likvidovat pouze veterinární asanační zařízení, stejně tak kontaminované potraviny živočišného původu (zkažené maso, uzeniny, apod.). Veterinární asanační ústavy v ČR jsou k dispozici v Němčičkách u Židlochovic (Agris Medlov), REC v Mankovicích u Oder, VAÚ Tišice (okres Mělník), Vetas České Budějovice, Asanace Žichlínek, Severočeský asanační podnik Mimoň, VAPO Podbořany, Asavet Biřkov, Asap Havlíčkův Brod a MAT Otrokovice.

Kontaminovanou půdu na polích a zahrádkách je třeba podle MŽP zaorat nebo kompostovat s dostatečně dlouhou kompostovací dobou.

Jakub Kašpar