Bezpečnost potravin

Povodňové ztráty Pražských pivovarů

Vydáno: 21. 10. 2002
Autor:

povodně 2002, Pražské pivovary, ztráty 150 mil.Kč, pokles prodeje i exportu

Povodňové ztráty společnosti Pražské pivovary byly vyčísleny na 150 mil. Kč. Byly způsobeny škodami na budovách, strojním zařízení, prázdných obalech (1 000 prázdných sudů a 15 tis.palet) a náklady za pronájem náhradních skladů za zaplavené sklady v Radotíně. Očekává se také snížení prodeje o 1-2 %. Pokles exportu v důsledku zaplaveného zboží se očekává ve výši 4 – 5 tis.hl. V loňské roce se firmě podařilo snížit ztrátu na 179 mil.Kč, což je o 77 % nižší ztráta než v r. 2000.

Ztráty Pražských pivovarů z povodní asi přesáhnou 150 milionů Kč, Potravinářský zpravodaj, 3, 2002, č.10, s.6